آخرین تحلیل‌ها
تحلیل شاخص کل بازار
تحلیل بورس

تحلیل شاخص کل بازار

| 18:00

شاخص کل سطح مقاومتی مایل خود را قطع کرده است.

0 | 3
تحلیل تکنیکال نماد وپترو
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد وپترو

| 20:00

همان طور که در شکل مشخص است، تحلیل تکنیکال این سهم هدف کوتاه مدت و بلند مدت را نشان می دهد.

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد غمارگ
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد غمارگ

| 16:00

تحلیل تکنیکال نماد غمارگ مشخص می کند که هدف میان مدت این سهم 1230 تومان است.

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد تاپکیش
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد تاپکیش

| 10:15

در ارتباط با تحلیل تکنیکال سهم تاپکیش، پیشتر در پست های قبل عنوان کرده بودیم که سهم به تارگت 800 تومان می رسد.

2 | 2
تحلیل تکنیکال نماد شپدیس
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد شپدیس

| 13:30

باتوجه به شکل، تحلیل سهم شپدیس نشان می دهد که این سهم در حال حرکت به سمت محدوده قیمت 1800 تا 1900 تومان است.

2 | 2
تحلیل تکنیکال نماد سمگا
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد سمگا

| 17:00

تحلیل تکنیکال نماد سمگا در پست های قبل ارائه شد. در حال حاضر هدف عنوان شده که ناحیه 700 تا 750 تومان بود محقق شده است.

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد های وب
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد های وب

| 20:00

بورس با ما در تحلیل های قبل خود، سهم های وب را معرفی کرد که امروز به هدف اول خود رسید.

0 | 2
تحلیل شاخص بانک
تحلیل بورس

تحلیل شاخص بانک

| 10:10

تحلیل شاخص بانک نشان می ‌دهد که مجدد یک اصلاح در پیشرو دارد

0 | 3
تحلیل تکنیکال نماد چکاوه
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد چکاوه

| 16:30

در تایم فریم ماهانه، تحلیل تکنیکال سهم نشان می دهد که سهم چکاوه سطح مهمی را ترک کرده است.

0 | 2
تحلیل تکنیکال شبندر
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال شبندر

| 11:30

تحلیل نماد شبندر نشان می دهد که به روند نزولی خود ادامه خواهد داد

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد وتجارت
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد وتجارت

| 12:00

0 | 1
تحلیل تکنیکال قیمت طلای جهانی
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال قیمت طلای جهانی

| 19:00

تحلیل کلاسیک روند قیمت طلای جهانی

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد حتاید
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد حتاید

| 16:30

در ارتباط با تحلیل تکنیکال سهم ، همان طور که در شکل مشاهده می کنید، قیمت ها به سقف کانال برخورد کرده اند

0 | 2