تحلیل تکنیکال چکاپا
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال چکاپا

| 19:00 | 2

تحلیل تکنیکال نماد چکاپا (گروه صنایع کاغذی پارس) نشان می‌دهد که این تایم فریم هفتگی تروبک خود را به سطح کانال افقی به اتمام رسانیده است و همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌نمایید، در یک کانال مایل حمایت شده است. محدوده هدف قیمتی برای این سهم بین 6936 ریال و 7500 ریال پیش‌بینی می‌شود.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

دیدگاه‌ها