<span class='far fa-lightbulb color-default'></span> تعدیل نیرو در شرکت ها
کسب و کار من

تعدیل نیرو در شرکت ها

| 08:00 | 1

تحریم ! بحران اقتصادی ! تورم ! رکود بازار ! تعدیل نیرو !
لغاتی مثل این ها چیزهایی هستند که این روز ها به وفور در کشور شنیده می شوند. افزایش تورم که به اعتقاد بسیاری از افراد به دلیل تحریم های اقتصادی  در ایران به وجود آمده سبب شده است بسیاری از شرکت ها با مشکل جدی نقدینگی مواجه شده و شرایط ادامه کار آنان هر روز سخت تر شود. 
یکی از استراتژی هایی که بسیاری از شرکت ها در این بحران اقتصادی پیش میگیرند کنترل و کاهش هزینه ها است در این بین کاهش نیروی انسانی و هزینه های مرتبط با آن یک راه ساده و در عین حال مسکنی کوتاه مدت برای شرایط فعلی شرکت هاست.
اما اگر این اتفاق برای شما پیش بیاید شما چگونه برای مقابله با آن آماده هستید؟ اگر شرکت شما دست به سیاست تعدیل بزند و شما در لیست تعدیل شده ها قرار بگیرید چگونه میخواهید زندگی خود را نجات دهید؟
در مقالات بعدی در تلاش هستیم تا شما را برای این اتفاق ناخوش آیند آماده کنیم. اگر شما برای بحران آماده باشید بدون شک کمترین آسیب را از آن خواهید برد.
 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها