<span class='far fa-lightbulb color-default'></span> بازاریابی خدمات - بخش سوم
کسب و کار من

بازاریابی خدمات - بخش سوم

| 15:24 | 3

بازاریابی خدمات – بخش سوم
در مقالات قبل به مفهوم بازاریابی خدمات پرداختیم و متوجه شدیم که مشتری بر اساس ارزش خدمات ارائه شده به وی حاضر به پرداخت و خرید خدمت می باشد و ذکر کردیم که این ارزش بر حاصل کسر منفعت بر هزینه بوده و هرچقدر این ارزش بالاتر باشه مشتریان به خرید خدمت راقب تر می باشند. در مقاله دوم به روشهای افزایش منفعت و در نتیجه بالاتر رفتن ارزش برای مشتریان اشاره نمودیم و سه استراتژی بهبود منفعت ، گسترش و توسعه منفعت و تجربه مشتری را توضیح دادیم
در این مقاله به موضوع هزینه ها اشاره خواهیم نمود و توضیح خواهیم داد که چگونه میتوانیم با کاهش هزینه های مشتری ارزش بیشتری را برای ایشان ایجاد نماییم. لازم به یادآوری است که ارزش مساوی است با منفعت تقسیم بر هزینه و هزینه فقط هزینه های پولی نیست ؛ بلکه هزینه های روانی ، هزینه های انرژی و هزینه های زمان نیز مطرح است . به بیان دیگر باید بگوییم که هزینه از دیدگاه مشتری شامل سه مفهوم شامل 1- پرداخت پول 2- هزینه های دریافت خدمات مشتمل بر فهم قرارداد ، فهم اقداماتی که برای دریافت خدمات باید انجام دهد ،پیدا کردن مکان آن خدمت و مدت زمانی که صرف پیدا کردن خدمت میکند و 3- هزینه های استفاده از آن خدمت به نحو مناسب است مثلا امکان برگشت خدمات ، کیفیت خدمات یا زمانی برای حل مشکلات پیش آمده حین استفاده از خدمت که معمولا هزینه پولی بخش کوچکی از کل هزینه های خدمت می باشد.
در واقع هزینه ای که مشتری پرداخت میکند شامل سه بخش هزینه های پولی ، هزینه های زمان و هزینه های احساس و تجربه می باشد. در دنیایی که وقت طلاست ، فرصت های زیادی نسبت به زمان وجود دارد بنابراین زمان برای مشتری بسیار مهم است و به عنوان یک شاخص هزینه ای مهم برای او حساب می شود پس نمی توانیم به زمان لازم و مناسب برای ارائه خدمات به مشتری بی اهمیت باشیم
بدون شک قیمت و هزینه شاخص بسیار مهمی در ارزش است ، اگر بتوانیم هزینه های مشتری را کاهش دهیم در حالی که منفعت او تغییر نکند بدون شک ارزش بیشتری را برای مشتری خلق نموده ایم. بر این اساس سه استراتژی برای کاهش هزینه قابل تصور می باشد.


 

استراتژی صرفه جویی اقتصادی
در این استراژی سعی بر آن داریم تا با کاهش هزینه ها بدون تغییر در میزان منفعت ، ارزش ارائه شده را بالاتر ببریم به این استراتژی ، صرفه جویی اقتصادی میگویند. ارائه تخفیف بر روی محصولات مختلف یکی از اصلی ترین روش های این استراتژی خواهد بود . 

استراتژی  جا به جایی ارزش 
در این استراتژی سعی بر آن داریم تا ضمن کاهش هزینه ، منفعت مشتری را نیز بالاتر ببریم ، در واقع به صورت هم زمان هم صورت کسر را بالاتر خواهیم برد هم مخرج کسر را کاهش میدهیم مثال رایج در این استراتژی برخی از حراج ها می باشد که به طور مثال ضمن ارائه تخفیف به شما امکان استفاده از سایر خدمات یا تعداد بیشتری از خدمات را به شما ارائه می دهند.

استراتژی تکامل و ارتقاء
در این استراتژی به جای کاهش هزینه ها میزان آن را افزایش داده اما منفعت دریافتی مشتری را به مقدار بسیار قابل ملاحظه تری افزایش میدهیم برای مثال در برخی از تور های مسافرتی ، با دریافت هزینه ای ناچیز به شما امکان استفاده از تعداد زیادی از خدمات هتل داده می شود.

این سه استراتژی یک ابزار مشترک دارند و آن این است که در هر سه باید تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش در ارائه خدمات را انجام دهیم. بدین معنا که باید مشخص کنیم در کسب و کار ما ، هر بخش از فعالیت های ما چه ارزشی برای مشتری خلق میکند. باید ترتیب خدماتی که برای مشتری ارائه میکنیم را نوشته و در هر بخش مشخص کنیم که چه ارزشی را ارائه می نماییم کدام یک را میتوانیم حذف و کدام یک را میتوانیم ارتقا بخشیم
در مقالات بعد به موضوع استاندارد ارائه خدمات از دیدگاه مشتری خواهیم پرداخت و اینکه از دید مشتری چه فعالیت هایی دارای ارزش می باشد. 
 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها