<span class='far fa-lightbulb color-default'></span> آیا می خواهید مهارت تصمیم گیری تیم خود را بهبود ببخشید؟ فقط بنویسید. 
کسب و کار من

آیا می خواهید مهارت تصمیم گیری تیم خود را بهبود ببخشید؟ فقط بنویسید. 

| 14:30 | 3

کار اصلی تیم‌های رهبری تصمیم گیری برای شرکت و کسب وکار است. تیم‌هایی که تصمیمات کارآمدتری را کسب می‌کنند برنده خواهند شد. این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا به سرعت به مسائل پاسخ دهند و از فرصت‌ها استفاده کنند. همچنین موضوعات تأثیرگذار دیگری را که موجب رشد و تحول استراتژیک می‌شود، در معرض دید قرار می‌دهد.
یکی از بهترین راه‌ها جهت یادگرفتن چگونگی تأثیر فرایند تصمیم گیری در نتایج شما، ثبت تصمیم گیری ها در یک دفتر است. در این دفتر تفکر، تحلیل، فرضیات و معیارهایی را که برای تصمیم گیری استفاده می‌کنید ثبت میشود. با تأمل در مورد آن، بعد از دانستن نتایج، می‌توانید راه‌هایی برای بهبود روند تصمیم گیری خود بیابید. برای ثبت  بینش‌های کلیدی و به حداکثر رساندن یادگیری لازم است چند نکنه را بدانیم، با بورس با ما همراه باشید.

1. فرایند خود را رسمی کنید

ابتدا فرایند تصمیم‌گیری خود را تعریف کنید. شما نمی‌توانید روی چیزی که به خوبی تعریف نشده باشد بهبود پیدا کنید. برای تصمیم‌گیری در حال حاضر چه اقداماتی انجام می‌دهید؟ اگر فرایندی ندارید، فقط کاری را که در تصمیمات بعدی انجام می‌دهید، ثبت نمایید و از آن به عنوان الگوی کاری خود استفاده کنید. سپس می‌توانید آنچه را که کار کرده و چه نکرده است ارزیابی کنید و برای آینده تغییراتی ایجاد کنید.‌ به عنوان مثال‌، اگر هزینه‌ای بیش از حد وجود دارد به دلیل فراموش کردن بودجه بندی هزینه‌های حقوقی برای بازنگری قرارداد است‌، حتماً درنظر داشته باشید مطابق چک لیست خود حرکت کنید.

2. در مورد تفکر و منطق خود یادداشت برداری نمایید

در حالی که تصمیمات خود را می‌گیرید، مهم است که عقلانیت و فرضیات خود را ثبت نمایید. آیا تیم شما گزینه ای را در نظر گرفت اما بعد آن را رد کرد؟ در مورد آن و دلیلش یادداشت نمایید. همچنین تمام یادداشت‌ها و عکس‌های طوفان مغزی را یادداشت نمایید، تا بعداً مرور کنید. بیشتر افراد از نظر طبیعت بیش از حد خوش بین هستند. با ردیابی برآوردها و واقعیات مربوط به زمان و برآورد بودجه، بازخورد ایجاد می‌کنید که می‌تواند در آینده تخمین‌های بهتری به دست آورید.


3. گزینه‌هایی را که در نظر گرفته اید اما انجام نداده‌اید را مستند نمایید.

یکی از بهترین کارهایی که می‌توانید برای بهبود تصمیم گیری خود انجام دهید، تولید گزینه‌های بیشتر است. بیشتر تیم ها دو یا سه گزینه دارند و بعد تصمیم می‌گیرند. تیم های بهتر زمان بیشتری را برای انتخاب گزینه‌های بیشتر صرف می‌کنند و سپس وقت خود را صرف توسعه بیشتر آن‌ها در راه حل‌های جدید می‌کنند.
ایده‌های ایجاد شده و آنچه را کنار می‌گذارید و آنچه را توسعه داده اید ، ثبت نمایید. اغلب اوقات تیم‌ها از ایده‌هایی عالی غافل می‌شوند که با نگاه به گذشته به دست می آیند. یک دفتر یادداشت می‌تواند به شما در درک بهتر کمک کند که چه فکری منجر به از دست دادن انتخاب مناسب و اینکه چگونه ممکن است در آینده آنرا متفاوت انجام دهید، می‌شود.

4- معیارهایی را که برای تصمیم گیری خود استفاده کرده اید تعریف کنید

قبل از شروع بحث ، در مورد اینکه بهترین نتیجه چه خواهد بود، بحث و گفتگو کنید. تصمیم بگیرید که مرزها و اولویت‌های شما برای راه حل نهایی چیست. بودجه یا محدودیت زمانی دارید؟ آیا کیفیت از کمیت اهمیت بیشتری دارد؟ شما می‌خواهید چه مبادلات تجاری انجام دهید؟ قبل از شروع این عوامل را تعیین کنید. سپس اطلاعات را در دفتر خود ثبت کنید و در مورد نحوه ارزیابی گزینه های خود بر اساس آن عوامل بحث کنید. بعداً، هنگامی که دفتر خود را مرور می‌کنید ، به شما کمک می‌کند معیارهای مهم را از دست داده باشید یا اینکه در مواجه با آنها نادرست عمل کرده اید یا خیر.

5- داده هایی را که در اختیارتان قرار گرفته و از کجا به دست آورده اید، را ثبت کنید

بسیاری از تصمیمات مبتنی بر داده های جمع آوری و تحلیل می شوند. چالش این است که داده های خوب می‌توانند به سختی حاصل شوند و ارزیابی در گرمای لحظه دشوار است. با ثبت داده‌های موجود و نتیجه گیری و تصمیماتی که از آن گرفته اید، متن را در آن زمان ثبت نمایید..
غالباً می‌بینم تیم‌ها به تصمیم خود نگاه می‌کنند اما از زمینه اطلاع رسانی فعلی خود برای ارزیابی آن استفاده می‌کنند. این ارزیابی را نادیده می‌گیرد و می‌تواند تیم را به سمت بینش‌های کلیدی سوق دهد. شما باید تصمیمی را که درمورد اطلاعاتی که در آن زمان گرفته اید ارزیابی کنید ، نه اطلاعاتی که اکنون دارید.


6. فرضیات و سطح اطمینان خود را ثبت کنید

بسیاری از اوقات تصمیمات به سمت دیگری می‌رود زیرا تیم فرضیاتی راجع به آنچه واقعیت یا واقعی نبود، احتمالی یا ممکن بود ، انجام داده است. با این حال، اگر شما این فرضیات را ضبط نکنید، نمی‌توانید آن‌ها را با نتایج واقعی مقایسه کرده و یاد بگیرید با خیال آسوده به سمت جلو پیش بروید.
اگرچه شما همیشه نمی توانید همه این داده‌ها را ضبط کنید، انتخاب چند تصمیم کلیدی برای مستند سازی روند، تفکر و داده‌های شما در بررسی نتایج و ارزیابی اثربخشی شما بسیار مفید خواهد بود. تیم هایی که این حق را کسب می‌کنند، یادگیری و نتایج آن‌ها را به طور چشمگیری تسریع پیدا خواهد کرد.
 

منبع: INC

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها