بورس های معروف دنیا
برای فردا

بورس های معروف دنیا

| 14:44 | 2

معروفترین بورس های جهان عبارت اند از:

بورس نیویورک

بزرگترین و با اعتبارترین بورس دنیا بورس نیویورک می باشد  بصورتی که ارزش بازار شرکتهای موجود در بورس  نیویورک برابر 20680 میلیارد  دلار است. شاخص اصلی اقتصادی بازار نیویورک، داوجونز است.

نزدک
یک بازار بورس سهام در آمریکا است. این بازار بزرگترین بازار معامله الکترونیک سهام در آمریکا است که با حضور بیش از 3200 شرکت در آن،  بیشترین مقدار معامله سهام را نسبت به هر بازار بورس دیگری در جهان دارد. .این بازار بورس در نیویورک مرکزیت دارد و با بازار بورس نیویورک تفاوت دارد. ارزش این بازار 9760 میلیارد دلار است.

بورس لندن
یک بازار بورس اوراق بهادار واقع در شهر لندن، پایتخت پادشاهی متحده است. این بورس درLSE بورس لندن یا 1801  تأسیس شده و با فهرستهایی بُرونکشوری مانند شرکتهای بریتانیایی، یکی از بزرگترین بورسهای جهان  به شمار میرود. بورس لندن بخشی از گروه بورس لندن است. ارزش این بازار 3640 میلیارد دلار است.

بورس توکیو
سومین بازار بورس دنیا با 2292 شرکت فهرست شده و بازاری به ارزش 5300 میلیارد دلار به حساب می آید.

بورس شانگ های چین با ارزش 3920 میلیارد دلار، بورس هنگ کنگ چین با ارزش 3820 میلیارد دلار، بورس یورونکست اتحادیه اروپا با ارزش 3730 میلیارد دلار نیز جز بورس‌های معروف دنیا می‌باشند.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها