آشنایی با الگوهای تحلیل  تکنیکال کلاسیک
برای فردا

آشنایی با الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک

| 15:00 | 3

در تجزیه و تحلیل فنی، تغییرات بین روند رو به رشد و سقوط اغلب با الگوهای قیمت نشان داده می شوند. الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند یا منحنی شناسایی می‌شود. هنگامی که الگوی قیمت یک تغییر در جهت روند را نشان می‌دهد، به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته خواهد شد؛ الگوی تداوم زمانی رخ می‌دهد که روند پس از یک وقفه کوتاه در مسیر موجود خود ادامه می‌یابد. تحلیلگران فنی مدت‌ها از الگوهای قیمت استفاده کرده‌اند تا جنبش‌های فعلی را بررسی و حرکت‌های بازار آینده را پیش بینی کنند.

 الگوی بازگشتی

یک الگوی قیمت که نشان دهنده تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته می‌شود. این الگوها دوره‌هایی را نشان می‌دهند که گاوها یا خرس‌ها  از روند خود خارج می‌شوند. روند غالب متوقف خواهد شد و سپس در یک مسیر جدید به عنوان انرژی جدید از طرف دیگر (گاو یا خرس) ظاهر می‌شود. به عنوان مثال،با ظاهر شدن یک الگوی قیمتی، روند صعودی حمایت شده توسط شور و شوق گاو نر  می‌تواند متوقف شده و در نهایت به خرس  تبدیل شود و در نتیجه این باعث تغییر روند به روند نزولی می‌شود. این بازگشت‌هایی که در قله‌های بازار اتفاق می‌افتد، به عنوان الگوهای توزیع نامیده می‌شوند، جایی که معاملگران فنی بیشتر از خرید تمایل به فروش دارند. برعکس، برگشت‌هایی که در دره‌های انتهایی بازار اتفاق می‌افتد، به عنوان الگوهای انباشت شناخته می‌شوند، جایی که معامله گران فنی   بیشتر  خرید انجام  می‌دهند. الگوهای برگشت شامل:

  • الگوی سر و شانه : در این الگو ما شاهد سه قله می‌باشیم. قله وسط نسبت به دو قله چپ و راست خود ارتفاع بیشتری دارد. که اصطلاحا به قله وسط سر و به دوقله کناری شانه گفته می شود.
  • الگوی سقف دوقلو: در این الگو ما شاهد دو قله می باشیم  که در تلاش جهت شکستن خط مقاومت ناکام مانده اند . این الگو شبیه به حرف M در زبان انگلیسی است
  • الگوی کف دو قلو: این الگو نشاندهنده یک نوسان کوتاه مدت قیمتی و پس از آن ناکام ماندن  جهت شکستن سطح حمایتی قیمیت است . این الگو شبیه حرف W در زبان انگلیسی است

الگوی تحکیمی،

الگوی قیمتی که نشان دهنده قطع موقت یک روند موجود باشد به عنوان یک الگوی تحکیمی شناخته می شود. الگوی تداوم می‌تواند به عنوان یک مکث در طول یک روند غالب - زمانی که گاوها نفس خود را در طول روند صعودی  تازه می کنند و یا زمانی که خرس ها برای یک لحظه در طول روند نزولی استراحت کنند- باشد.  بنابراین الگوی تحکیمی، ادامه دهنده یک روند پس از یک مکث میباشد. البته استثناء هایی وجود دارد که پس از اتفاق افتادن یک الگوی تحکیمی، روند معکوس شود.  هیچ راهی برای تشخیص اینکه آیا روند ادامه خواهد یافت یا معکوس خواهد شد، وجود ندارد. به این ترتیب، توجه دقیق باید بر روی خطوط روند که برای طراحی الگوی قیمت صورت می گیرد، و اینکه آیا قیمت در بالاتر یا پایین منطقه تداوم شکسته می شود، قرار گیرد. تحلیل گران فنی معمولا توصیه می کنند که روند ادامه یابد تا اینکه تایید شود که آن را معکوس کرده است. به طور کلی، هرچقدر الگوی قیمت طول می کشد تا توسعه یابد، و حرکت روند قیمت در الگوی بزرگتر، حرکت مهم تر از زمانی است که قیمت یک بار در بالاتر یا کمتر از منطقه ادامه می‌یابد.

اگر قیمت در روند خود ادامه یابد، الگوی قیمت به عنوان یک الگوی تداوم شناخته می شود. الگوهای تداوم مشترک عبارتند از:

  • الگوهای مثلثی: این الگو از دو اخط روند که اضلاع مثلث را تشکیل می دهند، یک در جهت روند و دیگری در خلاف جهت روند تشکیل شده است.
  • الگوی پرچم: این الگو از نوع الگوع های مثلثی بوده ولی با این تفاوت که شامل یک دسته نیز هست.
  •  گوه ها: مشابه الگوهای مثلث از دو خط روند تشکیل شده اند با این تفاوت که جهت این دو خط یا به سمت بالا یا پایین است.

 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها