آزادی مالی؛ راه رسیدن به رویاها!
برای فردا

آزادی مالی؛ راه رسیدن به رویاها!

| 15:30 | 2

همه ما این احساس را می‌شناسیم. وحشتی به هنگامی که می‌خواهید صورتحساب تعمیر غیر منتظره خودرو رو ببینید، در دلتان ایجاد می‌شود. چگونه می‌خواهیم هزینه آن را پرداخت نماییم؟ اما اگر تعمیر خودرو یک نگرانی بود چه؟ به جای نگرانی، صورت حساب را بدون فکر کردن پرداخت خواهید کرد. هفته بعد هم حتی فراموش می‌کنید که چنین اتفاقی افتاده است. این کمی بر وضعیت مالیتان تاثیر خواهد گذاشت. ولی مساله بزرگی نخواهد بود.

 اما آزادی مالی چه حسی دارد؟ آزادی مالی چه شکلی است؟

زندگی پر از این هزینه‌های غیر منتظره است. پرداخت این هزینه‌ها بدون داشتن استرس فقط بخش کوچکی از تصویر است. چیزی بیش از آن است که فقط توانایی مقابله با شرایط اضطراری را داشته باشیم. این را می‌دانید که دیگر نیازی به نگرانی در مورد بازنشستگی نخواهید داشت. این آزادی است که کار خود را برای انجام کاری که دوست دارید انجام دهید رها کنید، حتی اگر به معنای دریافت دستمزد کمتری باشد.
آزادی مالی به معنای این است که بدون داشتن استرس در مورد تأثیر مالی تصمیم‌های زندگیتان را بگیرید. شما به جای اینکه تحت کنترل امور مالی باشید، امور مالی تحت کنترل شما خواهد بود. راه استقلال مالی یک استراتژی سریع ثروتمند نیست. و آزادی مالی به معنای این نیست که شما از مسئولیت رسیدگی به پول خود "آزاد" هستید. دقیقا برعکس. داشتن کنترل کامل بر امور مالی شما ثمره کار سخت، ایثار و گذشت زمان است. و تمام این تلاش‌ها ارزش آن را دارند!


آزادی مالی برای شما چه معنایی دارد؟

آزادی مالی چیزی بیش از داشتن پول است. این آزادی است که  خود واقعی شماست و آنچه را که در زندگی  دوست دارید، انجام دهید. این در مورد پیروی از اشتیاق شما، برگزیدن تصمیم‌هایی که تحت تأثیر حساب بانکی و  شرایط زندگی شما نباشد.
بسیاری از ما، به ویژه زنان، تصویر کسی را که قبلاً می‌خواستیم تبدیل شویم، از دست دادیم. زیرا مشغول اولویت قرار دادن خیلی چیزها هستیم. همانطور که نقش‌های مختلف والدین، همسر، کارمند، دوست و… را بازی می‌کنیم، تماشای رویاهایمان را از بین می‌بریم. حتی اگر این نقش‌ها را پاداش بدانید، ممکن است هنوز بنیان اساسی برای نارضایتی وجود داشته باشد که باعث تعجب شما شود، "چه می‌شد اگر...؟"
اگر می‌خواهید از نظر مالی آزاد باشید، باید فردی متفاوت از امروز باشید و هر آنچه را که در گذشته شما را عقب نگه داشته است، رها کنید. این یک روند رشد، بهبود و به دست آوردن قدرت معنوی و عاطفی است. به عبارت دیگر، هر آنچه شما را در گذشته عقب نگه داشته یا شما را کمتر از آنچه که واقعاً هستید نگه داشته است باید ناپدید شود. و در عوض، قدرتمند، شاد، با انگیزه و درخشان شما ظاهر خواهید شد - مانند پروانه ای که پیله خود را رها کرده است. در خودتان سرمایه‌گذاری کنید.
بدست آوردن رویاهایتان پاداش واقعی آزادی مالی است.

شما آزادی مالی را چگونه تعریف می‌کنید؟ آیا آماده سفر برای رسیدن به رویاهایتان هستید؟  با ما درمیان بگذارید.

بیشتر بخوانیم: سه قدم اصلی برای ثروتمند شدن
 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها