سری فیبوناچی: قانون طبیعت
برای فردا

سری فیبوناچی: قانون طبیعت

| 18:00 | 5

    در ارتباط با دستاوردهای انسان در زمینه علوم طبیعی، رادیو، کامپیوتر و... وقتی بیشتر توجه کنیم، متوجه یک چیز مشترک در همه آن‌ها می‌شویم: سری فیبوناچی. تاریخچه سری فیبوناچی به قرن 12 برمی‌گردد که توسط ریاضیدان مشهور ایتالیایی به نام لئوناردو بیگولا فیبوناچی داپیزا معرفی گردید. برطبق منابع تاریخی، فیبوناچی خاورمیانه را به منظور مطالعات بیشتر گشت و گذار کرد و از مصر با مجموعه‌ای رازآلود از اعداد که بعدا نام وی برآن نهاده شد، بازگشت. 
خود سری مجموع بسیار ساده‌ای است و با اصول موجی و مفهوم آن تطابق دارد. این سری با شروع از عدد 1 بدین صورت تا بینهایت گسترش می‌یابد:

....،89، 55، 34، 21، 13، 8، 5، 3، 2، 1، 1
 

برخی از خواص این سری به قرار زیر است:
•  مجموع دو عدد پی در پی عدد بعدی را نشان می‌دهد.
•  نسبت هر عدد به عدد قبلی آن 1.681 (به عنوان مثال 89 تقسیم بر55) و تقسیم هر عدد به عدد مابعد خود 0.618 است (به عنوان مثال 89 تقسیم بر 144).
•   مربع یک عدد فیبوناچی منهای مربع عدد فیبوناچی ماقبل دوم آن همواره یک عدد فیبوناچی خواهد بود.  144=5*5-13*13 
•   مجموع مربعات اعداد سری تا هر عددی برابر است با ضرب عدد آخر این اعداد در عدد بعد آن. به عنوان مثال 3*5=3*3+2*2+1*1+1*1
حوزه‌هایی که می‌توان نمونه‌هایی از سری‌های فیبوناچی و عدد 1.618 (نسبت طلائی) را مشاهده کرد چنان زیاد هستند که موجب حیرت انسان می‌شود:
•   آناتومی ما انسان‌ها از سری های فیبوناچی تبعیت می‌کند و مطابق با الگوی 5 و 3 است که در یک سیکل کامل بازار سهام قابل مشاهده می باشد.
•   3 رنگ اصلی وجود دارد که سایر رنگ‌ها از ترکیب این سه رنگ هستند.
•   سه عنصر اصلی در موسیقی ملودی، هارمونی و ریتم است و هارمونیک‌های طبیعی از نسبت طلایی تبعیت می‌کنند.
•   در زمینه هنر و معماری مستطیل به کار رفته در ساختمان معبد آتن یونان، مجموعه نقاشی‌های لئوناردو داوینچی، موسیقی باخ و.... رعایت این نسبت طلائی مشهود است.
    در پایان می‌توان به این نکته اشاره کرد که در بازار سهام حرکت قیمت‌ها در نتیجه عواطف و احساسات سرمایه گذار هستند و نه پاسخ منطقی به اخبار رخدادهای روزانه. شیوه ای که سری فیبوناچی را می‌توان در الگوهای رفتاری سیکلی در عواطف انسانی یافت و ما آن را تجربه می‌کنیم.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها