معرفی کتاب: Simply Complexity
برای فردا

معرفی کتاب: Simply Complexity

| 18:15 | 1

    تئوری پیچیدگی یک تئوری جدید در علم است که در آن، کلیه علوم به کمک هم می آیند تا پدیده ها را توصیف کنند.  کتاب Simply Complexity  نوشته نیل جانسون (Neil Johnson) کتابی ست که به بیان ساده و قابل فهم سعی در توضیح این تئوری دارد. این کتاب شامل 2 قسمت اصلی است. در قسمت اول مفاهیم این تئوری توضیح داده می شود و در قسمت دوم با استفاده از این مفاهیم مثال هایی در دنیای واقعی برای درک بیشتر این تئوری آورده شده است.
    مفاهیمی که در قسمت اول توضیح داده می شود شامل مفاهیمی مانند آنتروپی، فرکتال، تئوری آشوب، شبکه و... است. در قسمت دوم مثال هایی مانند بازار سرمایه، ترافیک، تروریسم جهانی و... با استفاده از تئوری پیچیدگی توضیح داده می شود. بازار سرمایه و تحلیل رفتار معامله گران در تئوری پیچیدگی یکی از مفاهیمی ست که مورد توجه دانشمندان این تئوری قرار گرفته است. بازار سرمایه نمونه ای از یک سیستم پیچیده است. 
    مفاهیم این کتاب بسیار ساده و جذاب علم پیچیدگی را توضیح داده و دارای متن بسیار روان است. وقتی نویسنده به توضیح مفاهیم پیچیده ای مانند بازار سرمایه، ترافیک، چگونگی انتشار ویروس و ... می پردازد ، مدلسازی آن به روشی ست که حتی برای خواننده ای با این تئوری آشنا نیست، قابل درک است. به کسانی که علاقمند به تئوری پیچیدگی هستند و یا حتی به تازگی با این تئوری آشنا شده اند خواندن این کتاب را توصیه می کنیم زیرا "Complexity is Science of Science "
لینک کتاب: 
لینک 1
لینک 2

برچسب‌ها: تئوری پیچیدگی

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها