آخرین اخبار
پرتفوی هلدینگ برک شر هثوی Berkshire Hathaway
اخبار

پرتفوی هلدینگ برک شر هثوی Berkshire Hathaway

| 12:30

در ارتباط با زندگی سرمایه گذاری وارن بافت و همین طور روش‌ها سرمایه گذاری این سرمایه گذار معروف، مطالب زیادی نگاشته شده است.

هواپیما بدون دریچه بال
اخبار

هواپیما بدون دریچه بال

| 16:19

اخیرا خبری با عنوان " این اولین هواپیما در تاریخ است، که بدون دریچه بال هواپیما پرواز می کند" منتشر شد.