آخرین تحلیل‌ها
تحلیل نماد ونفت
تحلیل بورس

تحلیل نماد ونفت

| 08:30

نماد ونفت در یک کانال قیمت در حال نوسان است.

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد فارس
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد فارس

| 11:20

الگوی راندینگ در نماد فارس ایجاد شده است.

1 | 4
تحلیل تکنیکال نماد خودرو
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد خودرو

| 10:00

تحلیل سهم ایران خودرو

4 | 3
تحلیل تکنیکال نماد فرآور
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد فرآور

| 11:20

نماد فراور همچنان حرکت خود را شروع نکرده است.

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد فاراک
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد فاراک

| 12:10

محدوده هدف قیمتی برای نماد فاراک بین 2295 تا 2502 ریال پیش بینی می شود.

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد زبینا
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد زبینا

| 16:00

تحلیل تکنیکال سهم زبینا

0 | 2
تحلیل تکنیکال طلای جهانی
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

| 14:00

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد مداران
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد مداران

| 11:30

پیش بینی می شود نماد مداران تا محدوده 5084 تا 4652 اصلاح قیمتی داشته باشد

0 | 3
تحلیل تکنیکال نماد کسرا
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد کسرا

| 10:00

در تحلیل تکنیکال نماد کسرا، همان طور که در شکل مشاهده می کنید، این سهم به یک سطح مقاومتی برخورد کرده است

0 | 3
تحلیل تکنیکال نماد فاسمین
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد فاسمین

| 18:00

فاسمین سطح مهم 1100 تومان را شکسته است و این انتظار را داریم که تا محدوده عنوان شده پیش رود.

0 | 3
تحلیل شاخص کل بازار
تحلیل بورس

تحلیل شاخص کل بازار

| 18:00

شاخص کل سطح مقاومتی مایل خود را قطع کرده است.

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد وپترو
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد وپترو

| 20:00

همان طور که در شکل مشخص است، تحلیل تکنیکال این سهم هدف کوتاه مدت و بلند مدت را نشان می دهد.

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد غمارگ
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد غمارگ

| 16:00

تحلیل تکنیکال نماد غمارگ مشخص می کند که هدف میان مدت این سهم 1230 تومان است.

0 | 2