آخرین تحلیل‌ها
تحلیل تکنیکال نماد غشهد
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد غشهد

| 18:00

تحلیل نشان می دهد که پس از شکستن خط مقاومتی به هدف های بالاتر پیشروی می نماید

0 | 1
آیا سهم وبملت سرانجام  خط مقاومتی خود را می شکند؟
تحلیل بورس

آیا سهم وبملت سرانجام خط مقاومتی خود را می شکند؟

| 17:00

تحلیل نماد وبملت نشان دهنده آن است که خط مقاومتی خود را می شکند

0 | 1
تحلیل تکنیکال نماد زبینا
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد زبینا

| 20:00

این سهم در تایم فریم ماهانه در موج 5 است و امکان دارد تا قیمت 780 تومان سهم بالا برود.

0 | 2
تحلیل تکنیکال نماد قچار
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد قچار

| 17:30

همان طور که در شکل ملاحظه می کنید،کانال حرکتی سهم رسم شده و قیمت در کف کانال است.

0 | 1
تحلیل تکنیکال نماد بنیرو
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد بنیرو

| 19:45

همان طور که در شکل ملاحظه می شود، قیمت به سقف کانال برخورد کرده و در حال اصلاح است.

1 | 1
تحلیل تکنیکال کلاسیک شرکت شهد ایران
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال کلاسیک شرکت شهد ایران

| 14:00

تحلیل نمودار قیمت سهام شهد ایران ( غشهد)

0 | 1
تحلیل تکنیکال نماد شاملا
تحلیل بورس

تحلیل تکنیکال نماد شاملا

| 14:15

تحلیل نماد شاملا نشان دهنده برخورد با مقاومت کلاسیک و امکان اصلاح قیمتی

0 | 1
تحلیل سهم ستران
تحلیل بورس

تحلیل سهم ستران

| 10:11

همان طور که در شکل مشخص می باشد، این سهم هم اکنون در موج 4 است و امکان دارد تا 700 تومان اصلاح کند.

1 | 2
تحلیل سهم تاپکیش
تحلیل بورس

تحلیل سهم تاپکیش

| 19:04

همان طور که در شکل مشخص می باشد، این سهم در روند صعودی قرار دارد که می تواند تا محدوده قیمتی 700 تا 800 تومان حرکت کند.

0 | 1
تحلیل سهم ایران خودرو
تحلیل بورس

تحلیل سهم ایران خودرو

| 16:13

همان طور که در شکل مشخص می باشد، در تایم فریم ماهانه این سهم در کانال مثبت قرار گرفته است. هدف اول قیمتی این سهم 425 تومان است.

0 | 1
تحلیل سهم های وب
تحلیل بورس

تحلیل سهم های وب

| 14:32

همان طور که در شکل مشخص می باشد، این سهم روند منفی خود را شکسته است. کندل ها از کوموی منفی خارج شده و ابر آینده در حال مثبت شدن است.

0 | 1
تحلیل سهم ذوب
تحلیل بورس

تحلیل سهم ذوب

| 12:45

همان طور که در شکل مشخص می باشد، این سهم در قیمت 164 تومان به مقاومت برخورد کرده و متوقف گردیده است.

0 | 1
تحلیل سهم سمگا
تحلیل بورس

تحلیل سهم سمگا

| 10:15

همان طور که در شکل مشخص می باشد، این سهم در حال حاضر دارای یک مقاومت است که باعث می شود سهم در محدوده 500 تا 520 تومان متوقف گردد.

0 | 0