طرح موج 2
یاد بگیر

طرح موج 2

| 08:00 | 1

جزئیات طرح

آیتم‌ها طرح موج 2
حل تمرین * 2 جلسه دو ساعت
پیشنهاد سهم 4 سهم
رفع اشکال خصوصی ** 1 جلسه دو ساعت
مشاوره فردی ** 1 جلسه دو ساعت
درخواست تحلیل 2 مورد
قیمت واحد (ساعت) 38 هزار تومان
قیمت کل 304 هزار تومان

 

* کلاس‌های حل تمرین در روز های سه شنبه از اول اسفند ماه تشکیل می گردد

** کلاس‌های مشاوره فردی و رفع اشکال خصوصی با هماهنگی قبلی انجام می شود

مبلغ قابل پرداخت :304,000 تومان

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها