طرح موج 3
یاد بگیر

طرح موج 3

| 08:00 | 1

جزئیات طرح

آیتم‌ها طرح موج 3
حل تمرین * 4 جلسه دو ساعت
پیشنهاد سهم 8 سهم
رفع اشکال خصوصی ** 2 جلسه دو ساعت
مشاوره فردی ** 2 جلسه دو ساعت
درخواست تحلیل 4 مورد
قیمت واحد (ساعت) 32 هزار تومان
قیمت کل 512 هزار تومان

 

* کلاس‌های حل تمرین در روز های سه شنبه از اول اسفند ماه تشکیل می گردد

** کلاس‌های مشاوره فردی و رفع اشکال خصوصی با هماهنگی قبلی انجام می شود

مبلغ قابل پرداخت :512,000 تومان

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها