کاربری پایه یک ماهه
یاد بگیر

کاربری پایه یک ماهه

| 00:00 | 0

کاربری یکماهه پایه شامل موارد زیر می‌باشد:

  • جستجوی تحلیل‌های تحلیلگران
  • تحلیل‌های داغ
  • انتخاب همزمان دو صندوق سرمایه‌گذاری
  • انتخاب همزمان دو نماد
  • مدیریت یک سبد سرمایه‌گذاری
  • همراهی سه تحلیلگر
  • دنبال نمودن سه نماد
  • اطلاع رسانی از طریق ایمیل
  • اولویت در پشتیبانی 

مبلغ قابل پرداخت :84,000 تومان

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها