<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> تحلیل تکنیکال قیمت طلای جهانی
درآمد دلاری

تحلیل تکنیکال قیمت طلای جهانی

| 19:00 | 2

بررسی روند قیمت طلای جهانی نشان میدهد قیمت طلا روند بسیار بلند مدت خود طی 8 ساله گذشته را شکست و با قدرت در حال افزایش است. افزایش تنش تجاری میان آمریکا و چین و همچنین خرید بسیار زیاد طلا توسط دولت های روسیه چین و ایران  از دلایل اصلی افزایش قیمت این کالای استراتژیک می باشد.

حال باید دید در نظر گرفتن مالیات بر سکه های طلا در ایران تا چه حد میتواند این میزان افزایش قیمت طلای جهانی را کنترل کرده و مانع افزایش قیمت سکه در ایران شود. بورس با ما معتقد است این حرکت بانک مرکزی صرفا بار روانی بر جامعه داشته و از منظر تکنیکال صرفا تروبک بر شکست روند قیمت طلا خواهد بود.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها