<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> تحلیل تکنیکال طلای جهانی
درآمد دلاری

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

| 14:00 | 2

پیش تر تحلیل تکنیکال قیمت طلای جهانی (Gold) را بررسی نمودیم.در حال حاضر این پیش بینی محقق شده است:

انتظار داریم پس از شکست این سطح مهم، قیمت طلای جهانی تروبک کند و پس از آن به سمت تارگت های بالای تر پیش رود.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها