<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> آشنایی با اقتصاد آمریکا 2
درآمد دلاری

آشنایی با اقتصاد آمریکا 2

| 10:00 | 2

سند خزانه 10 ساله
سند خزانه مهمترین نشانگر انتظارات بازار نسبت به تورم است. در اکتبر سال 2001 انتشار اسناد بهادار 30 ساله خزانه متوقف و از آن پس سند خزانه 10 ساله به انگپایه مهمی جهت نرخ های بهره بلند مدت تبدیل شد. بازار ها معمولا وقتی به اوراق قرضه قرضه اشاره دارند که به جای قیمت از بازده استفاده می کنند. قیمت اوراق قرضه با بازده آن نسبت عکس دارد. با آنکه ارتباط روشنی بین اوراق قرضه بلند مدت و دلار آمریکا وجود ندارد، با این حال در بیشتر حالات با افزایش بازده اوراق قرضه دلار قوی می شود. 
گاهی اوقات بازده بالای اوراق قرضه هنگام بروز نگرانی ها به نفع دلار عمل نمی کند و این بیان گر آن است که بانک مرکزی برای مهار تورم بسیار دیر دست به کار شده است. علاوه بر این وقتی که بازار ها دچار افزایش مفرط بازده می شوند، دلار مستعد حرکت رو به پایین است. بدین ترتیب اطلاعات اقتصادی قوی، بسته به مرحله سیکل اقتصادی، می توانند تاثیر متفاوتی بر دلار داشته باشند. در محیطی که تورم تهدید به شمار نمی آید و رشد رو به تزاید است، اطلاعات قوی برای دلار مثبت است. به عنوان مثال در اواسط و اواخر دهه 90 چنین وضعیتی اتفاق افتاد. شایان ذکر است در مواردی که تهدید تورم (نرخ های بالاتر بهره) وجود دارد، اطلاعات قوی معمولا به نزول قیمت های اوراق قرضه منجر می شود. زیرا بازده بالا می رود و قیمت سقوط می کند و به این دلیل به ارزش دلار آسیب می زند.
از آنجا که سند 10 ساله خزانه انگپایه جز سرمایه محسوب می شود، معمولا تحت تاثیر انتقال های متغیر سرمایه که محرک آن ها ملاحظات جهانی است، قرار می گیرد. این اسناد به دلیل ماهیت امن خود در هنگام بروز هرج و مرج مالی و سیاسی می تواند به توان خزانه های آمریکا اضافه کند که این به نوبه خود کمکی به دلار به شمار می آید.

بیشتر بخوانیم: شاخص دلار آمریکا
توجه : اوراق 10 ساله خزانه داری تاثیر بسیار زیادی بر روی اقتصاد آمریکا به خاطر تاثیر آن بر نرخ بهره طولانی مدت دارد. همچنان که فد نرخ بهره بین بانکی را کنترل می کند و از سوی دیگر نرخ بهره طویل المدت برای سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی و نیز بازار مسکن را کاملا تحت تاثیر قرار می دهد و توسط نرخ اوراق 10 ساله خزانه داری مشخص می شود. به عبارت دیگر نرخ اوراق 10 ساله هرچه باشد نرخ وام خرید مسکن و وام های سرمایه گذاری صنعتی و مالی بر اساس آن تعیین می شود.

مقالات مرتبط:
آشنایی با اقتصاد آمریکا
آشنایی با اقتصاد منطقه یورو
آشنایی با اقتصاد انگلیس
آشنایی با اقتصاد سوئیس
آشنایی با اقتصاد ژاپن
آشنایی با اقتصاد استرالیا
آشنایی با اقتصاد کانادا

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها