<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> گواه اثبات سهام چیست؟
درآمد دلاری

گواه اثبات سهام چیست؟

| 09:20 | 4

گواه اثبات سهام (Proof of Stack) الگوریتمی برای رسیدن به توافق جمعی در سیستم رمزارزها و مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی است که روشی متفاوت از گواه اثبات کار (Proof of work) در پیش می گیرد. به نسبت گواه اثبات کار کمتر شناخته شده و به همین علت اطلاعات کمتری از آن در دسترس وجود دارد.

در این روش، انتخاب سازنده بلاک بعد کاملا تصادفی نیست و با اضافه شدن پارامترهایی سیستم از حالت کاملا تصادفی خارج می شود. پارامتر‌های معرفی شده با الگوریتم جدید، باعث ایجاد رابطه مستقیم بین “شانس یک فرد برای موفقیت در پیدا کردن جواب معمای ریاضیاتی برای ایجاد بلاک” و میزان “پولی که فرد در سیستم دارد” می شود. ساده شده این پاراگراف را در دو جمله خلاصه زیر می توانید ببینید:

در شبکه های مبتنی بر گواه اثبات کار هر چه توان پردازشی بیشتری داشته باشید، شانس موفقیت بیشتری برای ایجاد بلاک دارید یعنی استخراج کننده ای موفق تر است که قدرت پردازشی بزرگتری در اختیار داشته باشد. در سیستم گواه اثبات سهام هرچه پول بیشتری در سیستم  داشته باشید شانس بیشتری برای ایجاد بلاک دارید.

در برخی شبکه ها این مولفه ها به سه میرسد! یعنی مولفه سوم که میدت زمان نگهداری میزان مشخصی از رمزارز می باشد با ضریب مشخصی به فاکتور های قبلی اضافه شده و تشخیص تایید کننده بلاک بعدی را سخت تر می کند.

نکته: در مدل گواه اثبات سهام استخراج کنندگان دیگر وجود ندارند و گره هایی که مشغول اعتبار سنجی و تولید بلاک های جدید هستند را فورجر (Forger) می نامند.

منبع: بورس باما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها