<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> بررسی بازار رمزارز ها از آغاز این هفته !
درآمد دلاری

بررسی بازار رمزارز ها از آغاز این هفته !

| 10:15 | 1

باتدای این هفته بازار رمزارزها با وضعیتی به کار خود ادامه داد که 20 رمز ارز برتر به رنگ قرمز درآمده اند و قیمت بیت کوین به زیر 8200 دلار سقوط کرده است.

تنها سه کریپتو در بین 20 رمز ارز برتر سبز رنگ هستند. در این بین آیوتا با 2.3درصد رشد صدر نشین این جدول و آلگورند با 2.7 درصد نزول بیشترین کاهش قیمت را داشته است.

علیرغم نوسانات، قیمت بیت کوین در هفته گذشته تقریبا یکنواخت مانده است.
پس از تغییرات قیمت بیت کوین در حدود 8،100 دلار ، روز شنبه بیت کوین به پایین تر از این قیمت حمایتی سقوط کرد و تا 8043 دلار کاهش یافت. در زمان نگارش این متن قیمت بیت کوین به زیر 8 هزار دلار رسیده است.

بزرگترین سهم بازار رمزارز ها، بیت کوین، شاهد نوسانات قابل توجهی در این هفته بوده است، این در حالی است که سطوح بعدی بالا و پایین آن 8485 دلار و 7،763 دلار است. با این حال ، بیت کوین تقریباً طی 7 روز گذشته تقریباً مسطح بوده است و در مقایسه با زمانی که قیمت 8127 دلار برای بیت کوین ثبت شده بود تا بتدای این هفته، تقریبا 0.3٪ کاهش قیمت داشته است.

متناسب این تغییرات سهم بازار بیت کوین در طول روز اول هفته اندکی کاهش یافته است و از 67.2٪ به 67.1٪ در زمان تحلیل کوین تلگراف رسیده است.

منبع: کوین تلگراف

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها