<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> شاخص های مهم اقتصادی در بازار جهانی 3
درآمد دلاری

شاخص های مهم اقتصادی در بازار جهانی 3

| 16:00 | 3

تولید ناخالص داخلی  Gross Domestic Product-GDP
فرمول GDP با نگرش مصرف، به صورت زیر است:
تولید ناخالص داخلی= مصرف خصوصی+مصرف دولت+سرمایه گذاری ناخالص+(صادرات-واردات)
    دپارتمان تجارت آمریکا تولید ناخالص داخلی را به سه صورت اولیه، مقدماتی و نهایی منتشر می کند. تولید ناخالص داخلی عبارت است از ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در طی یک دوره زمانی معین. GDP شامل مصرف خصوصی، خریدهای دولتی، سرمایه گذاری ها و تراز تجاری است (در بالا به آن اشاره شد). می توان GDP را بزرگترین شاخص سلامت اقتصادی یک کشور دانست که معمولا به صورت سالانه محاسبه می شود اگرچه که آمارهای سه ماهه نیز از آن ارائه می شود.
    دپارتمان تجارت در آخرین روز هر دوره 3 ماهه یک گزارش اولیه از تولید ناخالص داخلی ارائه می دهد. طی ماه بعد گزارش اولیه به طور مستمر توسط گزارش مقدماتی ارزیابی و بررسی شده، اصلاح و تعدیل می شود و یک ماه بعد گزارش نهایی GDP ارائه می گردد. تولید ناخالص داخلی سرعت رشد اقتصادی یک کشور را نشان می دهد.


شاخص ضریب مصرف کننده میشیگان Michigan Consumer Confidence Index-MCSI 
    این شاخص در سال 1946 توسط جورج کاتونا (George Katona) معرفی شد. برآوردی از ضریب اطمینان مصرف کننده که توسط دانشگاه میشیگان انجام می شود. این شاخص بسیار مورد توجه سرمایه گذاران است زیرا نشان می دهد که آیا مصرف کنندگان تمایلی به خرج کردن پول خود دارند یا نه. شاخص MCSI به عنوان یکی از مهترین شاخص های اقتصادی از کسب و کارها، سیاست گذاران و جامعه سرمایه گذاران تبعیت می کند.
گزارش ابتدایی این شاخص که شامل 60% نتایج بررسی ها ست، در 10 ام هر ماه منتشر می شود. گزارش نهایی این شاخص در هر ماه، در اول ماه بعد اعلام می گردد.

مطالب مرتبط:

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها