<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> بررسی اخبار شاخص های اقتصادی بازار جهانی : 11 نوامبر 2019
درآمد دلاری

بررسی اخبار شاخص های اقتصادی بازار جهانی : 11 نوامبر 2019

| 16:00 | 2

    این هفته اخبار مهم شاخص های اقتصادی در انگلیس از روز دوشنبه آغاز و تا روز پنج شنبه ادامه دارد. در ساعت 13:00 به وقت ایران، دوشنبه اخبار GDP ، در روز سه شنبه Unemployment Rate و در روز چهارشنبه CPI از مهمترین اخبارهاست و به احتمال زیاد روی جفت ارزهای پوند تاثیرگذار هستند. در روز پنج شنبه نیز Retail Sale در انگلیس اعلام می شود. 
     جفت ارزهای دلار نیوزلند می تواند در روز چهارشنبه با توجه به اخبار مهم اقتصادی که 4:30 به وقت ایران اعلام می شود حرکت های تندی داشته باشند.
    در استرالیا در روز پنج شنبه ساعت 4:00 صبح به وقت تهران شاخص های مهم اقتصادی اعلام می گردد. لذا حرکت های سریع در جفت ارزهای دلار استرالیا مورد انتظار است.
     اخبار مربوط به GDP  ناحیه یورو و ژاپن در روز پنج شنبه به احتمال زیاد باعث حرکت در جفت ارزهای مربوط به یورو و ین می گردد.
    از روز چهارشنبه تا پایان هفته در ساعت 17:00 به وقت ایران اخبار مهم دلار آمریکا جز مهمترین اخبار می باشد. شاخص CPI در روز چهارشنبه و سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه دلار آمریکا را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. 
   جفت ارزهای دلار کانادا می توانند در پی سخنرانی پلز رئیس بانک کانادا در ساعت 6:15 به وقت ایران در روز جمعه حرکت کنند و در این زمان مدیریت معامله بسیار اهمیت دارد.
 

منبع: fxstreet

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها