<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> شاخص های مهم اقتصادی در بازار جهانی 6
درآمد دلاری

شاخص های مهم اقتصادی در بازار جهانی 6

| 16:20 | 2

شاخص هزینه اشتغال  Employment Cost Index-ECI 
این شاخص توسط دفتر آمار نیروی کار (Bureau of Labor Statistics) در آخرین پنج شنبه ماه های آوریل، جولای، نوامبر و ژانویه راس ساعت 8:30 صبح به وقت نیویورک اعلام می گردد. ECI  حاوی اطلاعات 3 ماه قبل است. این شاخص تغییرات هزینه نیروی کار را بررسی می کند. هزینه نیروی کار در یک شرکت شامل دستمزد، مزایای شغلی و پاداش کارکنان در همه سطوح کاری است. دفتر آمار نیروی کار از بیش از 3000 موسسه بخش خصوصی و بیش از 500 استانداری، مدرسه و دیگر شرکت های بخش دولتی نظر خواهی می کند. این شاخص آن قدر قدرت دارد که بر بازار تاثیر گذار باشد علی الخصوص زمانی که تورم در حال افزایش باشد. زیرا با افزایش دستمزدها تورم نیز افزایش می یابد و معمولا شرکت ها نرخ محصولات و خدمات خود را پس از افزایش دستمزد بالا می برند.


شاخص هزینه مصرف شخصی Personal Consumption Expenditure-PCE 
شاخص PCE توسط دفتر تحقیقات اقتصادی (Bureau of Economic Analysis) در آخرین روز هر ماه ساعت 8:30 صبح به وقت نیویورک اعلام می شود. اطلاعات این شاخص، حاوی اطلاعات ماه قبل است. هزینه مصرف شخصی تغییرات قیمتی خدمات و کالاهای مصرفی را نشان می دهد و تاثیر کمی بر بازار دارد. شایان ذکر است PCE قیمت غذا و انرژی را شامل نمی شود


گزارش ماهیانه بودجه Budget Statement Monthly 
میزان کسری و یا مازاد بودجه بر نرخ اوراق قرضه منتشر شده از سوی دولت آمریکا بسیار مهم است. این گزارش نشان دهنده میزان مالیات جمع آوری شده از سوی دولت و در نتیجه سطح فعالیت اقتصادی کشور آمریکا می باشد. گزارش ماهیانه بودجه ماه آوریل  از سایر ماه ها مهم تر است.


شاخص شروع ساخت مسکن Housing Starts 
این شاخص نشان دهنده تعداد خانه های نو مستقلی ست که ساخت آن ها طی ماه گذشته آغاز شده و تاثیر زیادی بر بازار ندارد ولی اداره آمار آمریکا چنین گزارش کرده 25 درصد سرمایه گذاری ها در این بخش اقتصاد است و صنعت خانه سازی 5 درصد ارزش اقتصاد کلی کشور آمریکا را شامل می شود. شروع ساخت مسکن از جمله شاخص های پیشرو محسوب می گردد و با استفاده از داده های آن می توان روند آینده اقتصاد را پیش بینی کرد. کاهش آمار شروع ساخت مسکن نشانه رکود در اقتصاد است. این شاخص اواسط هر ماه، ساعت 8:30 صبح به وقت نیویورک توسط اداره آمار (Bureau of Census) اعلام می شود که حاوی اطلاعات ماه قبل است.

مطالب مرتبط:

 

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها