<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> بررسی اخبار شاخص های اقتصادی بازار جهانی : 9 دسامبر 2019
درآمد دلاری

بررسی اخبار شاخص های اقتصادی بازار جهانی : 9 دسامبر 2019

| 15:00 | 2

به غیر از روز دوشنبه در روزهای دیگر این هفته اخبار شاخص های اقتصادی در آمریکا اعلام می شود. تصمیم گیری در رابطه با نرخ بهره یکی از مهمترین اخبار اقتصادی است که روز چهارشنبه در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. از آن جا که در این هفته مهمترین اخبار شاخص های اقتصادی آمریکا در روز چهارشنبه و از ساعت 17:00 به وقت ایران شروع می شود، لذا مدیریت پوزیشن در خصوص جفت ارزهای دلار الزامی می باشد.
روز پنج شنبه ساعت 12:00 به وقت ایران نرخ بهره در سوئیس اعلام می شود. از آن جا که امکان دارد جفت ارزهای فرانک یوئیس با اعلام این خبر حرکت های تندی انجام دهند، بهتر است مدیریت سخت گیرانه روی پوزیشن خود داشته باشید.
GDP ژاپن روز دوشنبه ساعت 3:20 به وقت ایران اعلام می شود و این امکان وجود دارد در آغاز بازار جهانی جفت ارزهای "ین" حرکت تندی داشته باشند. همچنین روزهای پنج شنبه و جمعه نیز برخی از شاخص های اقتصادی  ژاپن که مهمترین آن ها شاخص تانکان در روز جمعه ساعت 3:20 به وقت ایران است، اعلام می شود.
مهمترین اخبار اقتصادی استرالیا روز سه شنبه و مهترین اخبار اقتصادی نیوزلند روز جمعه است.
اعلام نرخ بهره منطقه یورو در روز پنج شنبه ساعت 16:15 به وقت ایران است. همین طور در این روز دیگر شاخص های منطقه یورو نیز اعلام می گردد و کنفرانس خبری که ساعت 17:00 به وقت ایران است، می تواند تاثیری مهمی بر جفت ارزهای یورو داشته باشد.
در انگلیس رای گیری پارلمان  این کشور در روز پنج شنبه می تواند بیشترین تاثیر را بر GBPUSD داشته باشد. همین طور برخی دیگر از شاخص های اقتصادی انگلیس نیز در روز سه شنبه ساعت 13:00 به وقت ایران اعلام می گردد.
 

منبع: fxstreet

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها