<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> بررسی اخبار شاخص های اقتصادی بازار جهانی : 17 فوریه 2020
درآمد دلاری

بررسی اخبار شاخص های اقتصادی بازار جهانی : 17 فوریه 2020

| 20:00 | 2

    این هفته به غیر از روز دوشنبه شاخص های مهم اقتصادی کشور انگلیس در ساعت 13:00 به وقت ایران اعلام می شود. با توجه به اهمیت این شاخص ها و حرکت سریع جفت ارزهای پوند، بهتر است در این زمان بر روی جفت ارزهای پوند معامله نکنید و یا آن که پوزیشن های خود را سخت گیرانه مدیریت نمایید.
    روز دوشنبه GDP ژاپن اعلام می شود. احتمال دارد در ابتدای بازار جفت ارزهای ین حرکت سریعی داشته باشند.
    اخبار مهم اقتصادی استرالیا در روزهای سه شنبه و پنج شنبه در ساعت 4:00 بامداد اعلام می شود. بهتر است شب قبل اگر بر روی جفت ارزهای دلار استرالیا پوزیشن دارید آن را مدیریت نمایید.
    در روزهای چهارشنبه و جمعه در ساعت 17:00 اخبار مهم اقتصادی کانادا اعلام می شود. احتمال دارد جفت ارزهای دلار کانادا در این زمان حرکت سریعی داشته باشند و این لزوم مدیریت پوزیشن را به معامله گران گوشزد می کند.
    روز پنج شنبه ساعت 16:00 و روز جمعه ساعت 12:30 اخبار مهم اقتصادی منطقه یورو اعلام می شود. با توجه به کاهش محسوس یورو در هفته قبل، این اخبار می تواند توجه معامله گران را به خود جلب کند. بهتر است در این زمان معامله گران مدیریت سخت گیرانه پوزیشن بر روی جفت ارزهای یورو داشته باشند.
    روز چهارشنبه  ساعت 22:30 گزارش مهمی در ارتباط با اقتصاد آمریکا داریم. در این زمان بهتر است پوزیشن بر روی جفت ارزهای اصلی مدیریت شود.
 

منبع: fxstreet

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها