<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> بیت کوین پناهگاه امن روز های بحران ؟!
درآمد دلاری

بیت کوین پناهگاه امن روز های بحران ؟!

| 10:00 | 1

از زمان شکل گیری بیت کوین و با رواج تدریجی آن، استفاده از محرک اقتصادی با بکار گیری سیاست‌های پولی که تحت کنترل حکمرانان اقتصادی است، از طرف دوستداران رمزارز ها مورد انتقاد گسترده‌ای قرار گرفته است.

این در حالی است بسیاری از شاخص ها و متغییر های اساسی بازار و همچنین بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها نسبت به احتمال وقوع بحران اقتصادی در سراسر جهانی هشدار می‌دهند. بیت کوین با وجود تناوب های بسیار شدید قیمتی، در میان عده زیادی از کاربران به عنوان «طلای دیجیتالی» شناخته می‌شود، بنابر این شاید در زمان وقوع بحران اقتصادی بتوان این دارایی را به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفت. اما برخی تحلیل گران معتقد هستند ارزیابی جایگاه بیت کوین به عنوان یک مقر امن به جهت حفظ ارزش دارایی نقد در برابر بحران اقتصادی در آینده و پس از تجربه‌ی شرایط مختلف بازار‌های جهان و بررسی واکنش بازار بیت کوین به این شرایط امکان پذیر خواهد بود.

تاثیر رویداد "نصف شدن پاداش شبکه" بر روی قیمت، نباید از دید تحلیلگران دور بماند

پس شاید بتوان گفت کمی زود است که بخواهیم برای فرار از شرایط بحران اقتصادی به بیت کوین پناه ببریم. هرچند برای کسانی که قدرت ریسک خود را سنجیده و محدوده های آن را برای خود روشن کرده اند، نگهداری بخشی از دارایی های نقد در قالب بیت کوین ممکن است شرایط مثبتی ایجاد کند.

منبع: بورس باما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها