<span class='far fa-dollar-sign color-default'></span> بررسی اخبار شاخص های اقتصادی بازار جهانی : 9 مارس 2020
درآمد دلاری

بررسی اخبار شاخص های اقتصادی بازار جهانی : 9 مارس 2020

| 16:45 | 2

    این هفته روز دوشنبه ساعت 3:20 بامداد به وقت تهران GDP ژاپن اعلام می شود. انتظار داریم جفت ارزهای ین زمان اعلام این خبر حرکت سریعی داشته باشند.
    GDP ناحیه یورو  روز سه شنبه ساعت 13:30 اعلام می شود. به معامله گران پیشنهاد می شود در هنگام اعلام این خبر بر روی جفت ارزهای یورو مدیریت سخت گیرانه پوزیشن داشته باشند. همچنین روز پنج شنبه از ساعت  16:15 نرخ بهره ناحیه یورو اعلام می شود و بعد از آن در ساعت 17:00 کنفرانس خبری در این زمینه برگزار می شود. بهتر است معامله گران در این ساعت بر روی جفت ارزهای یورو پوزیشن نداشته باشند و یا مدیریت سخت گیرانه انجام دهند.
    روز چهارشنبه ساعت 16:00 به وقت ایران CPI آمریکا اعلام می شود. این خبر، خبر مهمی ست و امکان دارد جفت ارزهای اصلی در هنگام اعلام این خبر حرکت سریعی داشته باشند. شاخص Michigan Consumer Sentiment نیز در روز جمعه ساعت 18:30 اعلام می شود و جز اخبار بسیار مهم این هفته است.
 

منبع: fxstreet

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها