boursbama بورس با ما
پروفایل خروج
راهنما
 • نماد
 • نام
 • شرکت
 • صنعت
 • بازار
 • قیمت
 • تاریخ
 • EPS
 • P/E
 • جمع دارائی‌ها
 • جمع بدهی‌ها
 • حق صاحبان سهام
 • درآمد (فروش)
 • سود خالص
 • دوره گردش
 • SEROOD
 • ثرود
 • سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
 • سرمایه گذاری
 • بازار اول بورس
 • 17,890
 • 1400/04/28
 • 42
 • 311
 • 1,189,557
 • 611,917
 • 577,640
 • 4
 • 4
 • مجمع
نماد: SEROOD (اعداد به میلیون ریال است)

نام: ثرود

شرکت: سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

صنعت: سرمایه گذاری

بازار: بازار اول بورس

قیمت: 17,890 تاریخ: 1400/04/28 افزودن به لیست اعلان مقایسه کن
EPS: 42 P/E: 311 جمع دارائی‌ها: 1,189,557 جمع بدهی‌ها: 611,917
حق صاحبان سهام: 577,640 درآمد (فروش): 4 سود خالص: 4 دوره گردش: مجمع

درباره شرکت:

نمودار قیمت سهم ثرود

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها


تمام حقوق این وبسایت متعلق به بورس با ما می‌باشد

loading