<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل سهم ستران
چه سهمی؟

تحلیل سهم ستران

| 10:11 | 3

همان طور که در شکل مشخص می باشد، این سهم هم اکنون در موج 4 است و امکان دارد تا 700 تومان اصلاح کند. پس از اصلاح و با توجه به پروجکشن، با موج 5 می تواند تا نواحی 1100 تا 1200 تومان پیش رود. 

برای اصلاعات بیشتر در مورد سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

ستران

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها