<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد خودرو
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد خودرو

| 10:00 | 3

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهم خودرو پیشتر عنوان شده بود، این سهم به هدف قیمتی خود رسیده است. از این به بعد خرید این سهم برای نگهداری توصیه نمی شود. برای نوسان گیری کوتاه مدت، احتمال اینکه این سهم به سقف کانال برسد زیاد است. 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها