<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد فارس
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد فارس

| 11:20 | 5

 همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود  در نمودار قیمیتی نماد فارس، نماد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فار در بورس،  الگوی راندینگ  ایجاد شده است. تحلیل تکنیکال این سهم نشان می دهد که به اندازه شعاع این نیم دایره احتمال پیشروی قیمتی به سمت بالا خواهد بود.

در نتیجه به طور یقین کانال این نماد شکسته خواهد شد و  محدوده قیمیتی برای این نماد بین 742 تومان الی 769 تومان خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر از این نماد می توانید به لینک کدال این نماد مراجعه نمایید.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها