<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل نماد ونفت
چه سهمی؟

تحلیل نماد ونفت

| 08:30 | 3

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌نمایید، نماد ونفت در یک کانال قیمتی در حال نوسان است. در صورت شکسته شدن این کانال از بالا، قیمت 6998 ریال برای این نماد پیش بینی می‌شود. همچنین با توجه به تحلیل الیوت و درصد فیبوناچی قیمت 6584 برای نماد ونفت در نظر گرفت. بنابراین می‌توان با توجه به تحلیل الیوت و کلاسیک  نتیجه گرفت نماد ونفت در صورت شکست خط مقاومتی کانال، محدوده قیمتی 6484 ریال الی 6998 ریال را ببیند.

شما چه فکر می کنید؟ آیا  به درستی تحلیل صورت گرفته است ؟ با ما درمیان بگذارید.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها