<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل شاخص دارو
چه سهمی؟

تحلیل شاخص دارو

| 12:00 | 2

همان طور که در شکل ملاحظه می نمایید، تحلیل تکنیکال شاخص دارو در تایم فریم ماهانه، قیمت در حال برخورد به یک مقاومت است.

در حال حاضر پس از یک اصلاح کم در تایم فریم روزانه، قیمت حرکت خود را شروع کرده تا به این مقاومت برسد. در تحلیل تکنیکال به احتمال زیاد در مقاومت عنوان شده اصلاح قیمت صورت می گیرد. تحلیل سهام های دارویی می تواند با توجه به شاخص بررسی و نقاط حمایت و مقاومت مشخص گردد.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها