<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد کنور
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد کنور

| 13:00 | 3

یکی از نکات مهم در تحلیل سهام، بررسی مقاومت ها و حمایت ها می باشد. همان طور که در شکل ملاحظه می فرمایید سهم کنور در حال عبور از یک مقاومت تاریخی است. در تحلیل تکنیکال پس از عبور از این مقاومت، اولین تارگت سهم 1000 تومان است. با توجه به اندیکاتور ها احتمال عبور از ناحیه بسیار زیاد است.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (کنور)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها