<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد شکربن
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد شکربن

| 12:00 | 3

در حال حاضر سهم شکربن در یک کانال افزایشی قرار دارد. با توجه به تحلیل تکنیکال این سهم به احتمال زیاد در حال ترک یک ساختار اصلاحی WXY است. اولین تارگت این سهم 3800 تومان می باشد.

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این سهم به لینک زیر مراجعه نمایید:

شرکت کربن ایران (شکربن)

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها