<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد کبافق
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد کبافق

| 16:30 | 1

همان طور که پیشتر از لحاظ تکنیکال سهم کبافق در بورس اوراق بهادار را بررسی کرده بودیم، به هدف خود رسید. در روزهای آتی انتظار می رود نماد کبافق اصلاح قیمتی داشته باشد (اگر فردا 98/04/18 قیمت پایانی بالای 5300 بسته شود به احتمال زیاد قیمت این سهم همچنان صعودی خواهد بود) 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها