<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل نماد سمگا
چه سهمی؟

تحلیل نماد سمگا

| 11:30 | 4

در تحلیل قبلی بیان نمودیم که نماد سمگا به قیمت 7500 ریال خواهد رسید.  همانطور در شکل زیر مشاهده می نمایید، نماد گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی در حال تروبکه سقف تاریخی خود است. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که این نماد پس از اتمام تروبک خود به روند صعودی خود را شروع خواهد کرد.

بورس با ما پیش بینی می‌نماید که این نماد با سطح مقاومتی مایل خود(خط قرمز) واکنش نشان خواهد داد و محدوده قیمتی هدف برای این سهم 8610 ریال الی 10000 ریال خواهد بود.

مقاله مرتبط: تحلیل تکنیکال کلاسیک

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها