<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل شاخص کل بازار
چه سهمی؟

تحلیل شاخص کل بازار

| 12:10 | 3

با توجه به مشاهده علائم اصلاح در اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال کلاسیک و تحلیل ایچیموکو، شاحص کل بازار یک روند اصلاحی در پیشرو دارد. شاخص کل بازار بیانگر روند کلی بازار بورس ایران بوده که روند آن از افت و خیز سهام شرکت‌ها مشخص می‌شود. در نتیجه، اصلاح این شاخص بیانگر اصلاح قیمت‌های سهام شرکت‌ها است.  بنابراین پیشنهاد می‌شود سرمایه گذاران در مدت زمان اصلاح شاخص به دنبال بازارهای جدید سرمایه باشند. بورس با ما در روز های آتی به معرفی بازارهای جدید سرمایه خواهد پرداخت.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها