<span class='fa fa-chart-line color-default'></span> تحلیل تکنیکال نماد چکاوه
چه سهمی؟

تحلیل تکنیکال نماد چکاوه

| 14:40 | 3

شکست سقف تاریخی قیمت در نماد چکاوه

بررسی ها نشان می دهد سهام شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه با نماد چکاوه سقف تاریخی قیمت خود را که مهمترین مقاومت پیش رو بود شکست. این موضوع در تحلیل شاخص صنایع کاغذ نیز اشاره شده بود.

 طی این بررسی ها به دلیل برخورد قیمت با این سطح مهم در روز های آتی شاهد اصلاح قیمتی هستیم کما اینکه این اصلاح قیمتی در واقع تروبک به سایه کومو بوده که در تایم 4 ساعته قابل مشاهده می باشد.

جهت آشنایی با آموزش مباحث تحلیل ایچیموکو و شناخت سایه کومو میتوانید به مقاله مرتبط با آن در لینک زیر مراجعه نمایید.

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها