ریسک به بازده، مفهومی اساسی در بازار سرمایه
برای فردا

ریسک به بازده، مفهومی اساسی در بازار سرمایه

| 16:30 | 3

در سرمایه گذاری بسیار درباره ریسک به بازده شنیده‌ایم. در این مقاله می‌خواهیم به مفهوم این مهم بپردازیم، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران به علت عدم آشنایی با این مفهوم زیان کرده و یا در شرایط مطلوب بازار، سود اندکی می‌برند.
تعریف ریسک: زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه‌گذار را ریسک می‌نامند. ریسک را احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده سهم نیز تعریف می‌کنند. سوال اینجاست که چه وقتی باید ریسک کرد و چه وقتی نباید ریسک کرد؟ 
ترکیب سبد سهام و میزان ریسک
شما فرض کنید مربی یک تیم فوتبال هستید، آیا مقابل یک حریف قوی یا حریف ضعیف آرایش و تاکتیک تیم شما یکی ست؟
ممکن است مقابل تیمی دفاعی و مقابل تیمی دیگر تهاجمی بازی کنید و این بستگی به این دارد که رقیب شما تیم قدرتمند یا تیم ضعیفی باشد.
از این رو در بازار بشدت صعودی اگر سبد شما عمدتاً سهام کم ریسک باشد، بازدهی خیلی پایین تری نسبت به بازدهی بازار نصیبتان می‌شود، لذا ترجیح می‌دهید در بازار صعودی از سهام لیدر و پرریسک بازار انتخاب کنید تا بازدهی بیشتری نصیب تان شود.
اغلب سرمایه‌گذاران در بازارهای صعودی عمده ترکیب سبد خود را از سهام پرریسک انتخاب می‌کنند و یک سبد تهاجمی برای بازار صعودی در نظر می‌گیرند. به این سبد به اصطلاح Aggressive Portfolio می‌گویند که بازدهی بالایی دارد (high risk/ high return). در این حالت سرمایه گذار تلاش می‌کند تا بازدهی بالاتری را نسبت به بازدهی میانگین بازار (شاخص کل) به دست آورد.
اگر در روند نزولی بازار بیشتر سبد شما را سهام پرریسک تشکیل دهد، این بار نیز نسبت به دیگران  بیشتر زیان می‌کنید. و یا هر چه سود سود کرده اید را براحتی از می‌دهید .پس چینش سبد شما در بازار نزولی و صعودی نباید یکسان باشد .
در واقع  وقتی بازار رشد خوبی کرده و سود خوبی کسب کرده اید و به انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی و برگشتی نزدیک شده‌اید بجای ریسک کردن بهتر است با تغییر آرایش سبدتان هم سود خود را حقظ کنید و هم ریسک سبدتان را کاهش دهید و از سبد تهاجمی به سبد تدافعی حرکت کنید.
سبد دفاعی (Defensive Portfolio) معمولا شامل سهم‌هایی است که بتای چندان بالایی نداشته باشند. این نوع سبد با نوسانات شدید بازار دچار هیجان نمی‌شود و به نوعی ایزوله هستند. سهام این نوع سبد، عمدتا باید از وضعیت بنیادی قوی برخوردار بوده و مرتبط با شرکت‌ها و گروه‌هایی که هیجانات شدید بازار را دنبال می‌کنند، نباشد.
اگر شما در ابتدای موج صعودی بازار سبد تدافعی تشکیل بدید بعد از رشد بازار بازدهی کمتری نصیبتان می شود درست در انتهای موج صعودی بازار، قبول ریسک میکنید و سبد تهاجمی تشکیل می دهید و با اولین برگشت بازار هر چه سود در چند ماه قبل کسب کرده اید را از دست می دهید.
بنابراین اگر دنبال انتخاب سهام پرریسک هستید باید بدانید در آن قیمت نسبت ریسک به ریوارد سهم چند درصد است و در حال حاضر باید ریسک بکنید یا نه.


ریسک به بازده Risk/ Reward 
برای مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه حتما در مقابل ریسکی که مرتکب می‌شوید اندازه گیری میزان سود و بازدهی بسیار مهم است.
قبل از اینکه وارد وضعیت خرید شوید باید بدانید از این معامله توقع سود شما به چه میزان و آیا برای چنین سودی این ریسک معقول است یا نه؟ مثلا برای کسب بازدهی 10درصدی معقول است که 40 درصد سرمایه تان از دست برود؟ قطعا‌‌ً پاسخ خیر است. هر چه نسبت ریسک به ریوارد کمتر از 0.5 درصد باشد سهم ارزش خرید و ریسک کردن دارد.
در زیر مثال هایی از ریسک به ریوارد عنوان شده است که بیشتر با این مبحث آشنا شوید:
مثال 1:
قیمت سهام شرکت" الف " 500 تومان می باشد. برآورد شما این است که نهایت افت و حد ضرر 465  و حد سود هم 600 تومان است. 
ریسک خرید در 500 تومان  =35 تومان زیان
میزان پاداش =100 تومان سود
نسبت ریسک(35 تومان زیان) به ریوارد(100 تومان سود) برابر است با 0.35 می باشدکه ریسک قابل قبولی است.

مثال2:
شما در نظر دارید سهم شرکت "ب" را خریداری کنید.
10 درصد احتمال میدهید این سهم 20 درصد ریزش کند، 80 درصد احتمال می دهید این سهم 30 درصد رشد کند، 20هم احتمال میدهید این سهم 90 درصد رشد کند.
در اینجا برای محاسبه بازدهی مورد انتظار شما میانگین موزون بازده های ممکن و ضرایب آن و درصد احتمال آنرا حساب میکنید.
بازده مورد انتظار: 24+2-18
بازده مورد انتظار 40% است. و انحراف معیار حدود 26.65 درصد 

بیشتر بدانیم: موج جدید تورم


مثال 3:
بازدهی شرکت "الف" در  سال اول  20%، سال دوم 70%، سال سوم 50% و...میانگین بازدهی این شرکت در5سال 53% است.
شرکت "ب" هم در سال اول 40% بازدهی داده سال دوم 10% ، سال 80% و.. در  5سال میانگین بازدهی سالانه اش 53% است. 
میانگین بازدهی هر دو طی 5 سال یکسان ولی انحراف معیار در شرکت "الف" حدود 20% و  در شرکت "ب" حدود 15% می باشد.
یعنی میانگین بازدهی سالانه هر دو 53% برآورد شده ولی در شرکت "الف" ممکن است بازدهی سال بعد 20% بیشتر یا کمتر باشد و در شرکت "ب" بازدهی سال بعد ممکن است 15% کمتر یا بیشتر باشد.
لذا ریسک شرکت "الف" بالاتر از شرکت "ب" است.
 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها