آشنایی با نظریه امواج 2
برای فردا

آشنایی با نظریه امواج 2

| 18:00 | 2

    زمانی که "الیوت" با "کولینز" با یکدیگر آشنا شدند، "الیوت" یک تازه کار در زمینه تحلیل بازار سرمایه شناخته می شد. او می خواست به موسسه "کولینز" بپیوندد اما سیاست موسسه "کولینز" این بود که هرگز در تصمیم گیری هایش به یک ابزار خاص و منفرد اکتفا نمی کرد و این در حالی بود که "الیوت" نمی خواست هیچ رویکرد دیگری را در اصول موجی خود دخیل کند. "کولینز" به "الیوت" پیشنهاد داد تا به وی کمک کند که سرمایه گذاری خاص خود را انجام دهد. پس از آن "کولینز" کار ویراستاری اولین دست نوشته "الیوت" را بر عهده گرفت که عنوان اصول موجی را داشت. این دست نوشته الیوت بعدا با دست نوشته دیگری با عنوان "قانون طبیعت" تکمیل گردید و شامل برخی نکات فلسفی و ارجاع به سری های فیبوناچی بود که همگی منطق اصول موجی را شکل می دادند.


    "الیوت" در این دو دست نوشته فرض را براین گمارده بود که کلیه نوسانات بازار سهام بخشی از یک سیستم منظم از امواج و چرخه های با درجات و ترتیب های نزولی و صعودی هستند. این نظم بزرگ ظاهرا در اشکال مختلفی از طبیعت در کل عالم هستی تکرار می شود.
    مفهوم بنیادی "الیوت" به حد کافی ساده است: بازار در راستای یک الگوی مشابه با نظریه شوک منبسط و منقبض می شود. برطبق نظریه شوک درجه پاسخ به درجه عملی که رخ داده است وابسته است. الگوی پایه ای در اینجا یکی از 5 موج روبه بالایی است که شامل 3 موج صعودی و 2 موج نزولی می شود. وقتی یک الگوی 5 موجی کامل می شود، یک الگوی اصلاحی 3 موجی که 2 موج آن نزولی و یک موج آن صعودی ست آغاز می گردد.

    با اینکه این تعریف بسیار ساده به نظر می رسد در بازار ممکن است این امواج کشیده شوند و به تعداد بیشتری برسند و افراد به این نتیجه برسند که اصول موجی کارایی عملی ندارد. برای تفسیر اصول موجی "الیوت" نیاز نیست نابغه باشید با این حال این طور هم نیست که به شیوه ای که چارتیست ها به نمودار نگاه کرده و کف دوقلو را تشخیص می دهند، به نمودار نگاه کنید و امواج را شناسایی کنید. بررسی نمودار با اصول موجی نیازمند مطالعه و تلاش بسیار است.
    در هم اندیشی سالانه بولتن سرمایه گذاران در سال 1972، جیمز دنیز گفت : "نابغه ای به نام "رالف نلسون الیوت" چیزی را توسعه داد که با عنوان اصول موجی الیوت می شناسیم، اما برای درک آن نیز به یک نابغه نیاز داریم." (تلویحا به تلاش و مطالعه بسیار برای یادگیری نظریه "الیوت" اشاره دارد)
 

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها