بورس در ایران
برای فردا

بورس در ایران

| 19:00 | 1

شروع بورس در ایران
بورس ایران در سال 1346 راه اندازی شد، بورس اوراق بهادار تشکیل شده از سرمایه ای  است که در آن سهام شرکت های خصوصی و دولتی طبق قانون خاصی خرید و فروش میشود و از طرفی محلی برای جمع آوری پس انداز ونقدینگی بخش خصوصی به منظورانجام پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است و مرجعی است برای مردم که  وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکتها  بکار انداخته و از سود آن برخوردار شوند.

سازمان بورس واوراق بهادار ایران
یک موسسه عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل که از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس و دیگر درآمدها اداره می‌شود.

سازمان فرابورس
یکی از ارکان بازار سرمایه کشور که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت مشغول است.

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها