نکاتی در ارتباط با افزایش سرمایه
برای فردا

نکاتی در ارتباط با افزایش سرمایه

| 19:50 | 2

    افزایش سرمایه به منظور تامین مالی خط تولید، طرح توسعه جدید و یا اصلاح ساختار مالی در شرکت ها انجام می شود. اولین گام در افزایش سرمایه پیشنهاد هیئت مدیره به سازمان بورس است و پس از تصویب سازمان بورس 10 روز قبل از برگزاری مجمع فوق العاده، اطلاعیه افزایش سرمایه بر روی سایت کدال جهت اطلاع سهامداران قرار می گیرد. پس از آنکه در جلسه مجمع فوق العاده افزایش سرمایه به تصویب اکثریت سهامداران رسید، مراحل افزایش سرمایه اجرا می شود. لازم به توضیح است، 1 روز قبل از مجمع، سهم نباید معامله شود و به همین منظور 2 روز قبل مجمع سهم بسته می شود و سهامدارانی که قبل از بسته شدن سهم مالک سهام شرکت باشند افزایش سرمایه شرکت به آن ها تعلق می گیرد. 

انواع افزایش سرمایه

آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران:
 در این نوع افزایش سرمایه که به منظور تامین مالی طرح های توسعه شرکت انجام می شود. سهامداران مبلغی را که شرکت عنوان می کند به حساب شرکت واریز کرده و حق تقدمی که به آن ها تخصیص داده شده است تبدیل به سهم می گردد. 
تعداد حق تقدم= تعداد سهام*درصد افزایش سرمایه
قیمت تئوریک حق تقدم= 1000 ریال کمتر از قیمت سهم
قیمت تئوریک هر سهم پس از افزایش سرمایه=
(قیمت پایانی هر سهم پیش از افزایش سرمایه+(درصد افزایش سرمایه*1000))/ (1+درصد افزایش سرمایه)   

چنان چه سهامدار نخواهد حق تقدم را به سهم تبدیل کند 60 روز مهلت دارد که این حق تقدم را به فروش رساند و گرنه خود شرکت حق تقدم استفاده نشده را طی مدت 60 روز می فروشد و در یک مهلت 2 هفته پول آن را به حساب سهامدار واریز می نماید.
    در بحث آورده نقدی، مطالبات حال شده سهامداران را داریم و این زمانی ست که شرکت تقسیم سود هم انجام می دهد. در این حالت شرکت برای حق تقدم، آورده نقدی از سهامدار نمی گیرد و از سودی که بین سهامداران تقسیم می کند، برای تبدیل حق تقدم به سهام استفاده می کند و سهام سهامداران مستقیما زیاد می شود (با استفاده از روشی که شرکت تعیین می کند، از سهامداران برای این کار اجازه گرفته می شود).

سود انباشته:
در این حالت سهامدار آورده نقدی ندارد. هر سال مبلغی از سود را  شرکت کامل بین سهامداران تقسیم نمی کند و بعد از مدتی این انباشته برای اصلاح ساختار مالی شرکت استفاده می شود. وقتی قیمت سهم یک شرکت بالا می رود نقد شوندگی آن پایین می آید و این روش ابزاری ست که نقد شوندگی و ساختار مالی شرکت را اصلاح می کند. به تعداد سهامی که از این روش به سهامداران تعلق می گیرد اصطلاحا در بازار سرمایه سهام جایزه می گویند.
تعداد سهم جایزه= تعداد سهام*درصد افزایش سرمایه
قیمت تئوریک سهم پس از افزایش سرمایه= (قیمت پایانی قبل از افزایش سرمایه)/ (1+درصد افزایش سرمایه)

 تجدید ارزیابی دارایی ها:
در این حالت نیز مانند افزایش سرمایه از روش سود انباشته، سهامدار آورده نقدی ندارد. قیمت دارایی های شرکت به روز شده و حقوق صاحبان سهم افزایش می یابد.
تعداد سهم جایزه= تعداد سهام*درصد افزایش سرمایه
قیمت تئوریک سهم پس از افزایش سرمایه= (قیمت پایانی قبل از افزایش سرمایه)/ (1+درصد افزایش سرمایه)

   یک سرمایه گذار باید هدف یک شرکت را از افزایش سرمایه بداند و از طریق سایت کدال و TSE بررسی کند که آیا شرکت در افزایش سرمایه برایش صرفه اقتصادی دارد یا نه ، سپس تصمیم برای شرکت در افزایش سرمایه بگیرد.

بیشتر بخوانیم:


 

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها