مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 5
برای فردا

مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 5

| 20:00 | 1

افزایش سرمایه :
هرگاه شرکت برای توسعه فعالیتهای خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شرکت ، افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورد بررسی و رأی گیری قرار  میدهند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد

محل های افزایش سرمایه :
-از محل سود انباشته که سهام جایزه ایجاد میگردد

-از محل مطالبات یا آورده نقدی که به آن حق تقدم میگویند

سود انباشته :
بخشی از سود خالص شرکت است که به سهامداران پرداخت نمی شود و در هر سال با مبالغ انباشته سال های قبل جمع میشود، بنا به این دلیل که هر شرکت طبق قانون موظف است ذخیره قانونی که با نام انباشته از 10 درصد سرمایه کل شرکت برسد اینکار انجام میشود ، مازاد آن آن یاد میشود داشته باشد، و تا زمانیکه به اندازه  را جهت افزایش سرمایه میتوان استفاده کرد.

حق تقدم :
زمانیکه سهامداری در زمان تشکیل مجمع افزایش سرمایه سهامدار سهم بوده است با توجه به میزان   سهام حق تقدم به آنها تعلق میگیرد که بعد از تمام شدن مراحل افزایش سرمایه تبدیل به سهم میشود

اطلاعات کمکی جهت فهم مسایل مالی و عملکرد شرکت ها :
طبق قانون هر شرکت موظف است که برای خود یک سال مالی تعریف کند تمام برنامه زمان بندی خود جهت ارائه  گزارش های مالی و تشکیل مجمع سود را با توجه به آن تاریخ انجام می دهد

اغلب شرکت ها در ایران  پایان سال مالی خود را 29  اسفند قرار داده اند ، همچنین هر شرکت موظف است 3 الی 4 ماه بعد  از پایان سال مالی مجمع تقسیم سود یا همان مجمع عادی سالیانه را برگزار کند.

در نتیجه در ماه خرداد و تیر ماه اغلب شرکت ها در حال برگزاری مجامع خود هستند.

برای مطالعه بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید:

مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 1

مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 2

مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 3

مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 4

مفاهیم بازار سرمایه بورس اوراق بهادار 5

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها