کانال های قیمتی به چه معنی هستند؟
برای فردا

کانال های قیمتی به چه معنی هستند؟

| 09:00 | 3

    کانال قیمتی وقتی اتفاق می افتد که قیمت بین دو خط موازی تغییر کند، خواه آنها افقی، صعودی یا نزولی باشند. این غالبا توسط معامله گران، که هنر تجزیه و تحلیل تکنیکال را انجام می دهند، استفاده می شود تا حرکت و جهت عمل قیمت گذاری را ارزیابی و پیش بینی کنند.

مفهوم کانال قیمت
    کانال قیمت زمانی شکل می گیرد که قیمت توسط قدرتهای عرضه و تقاضا به حداقل برسد و روند صعودی ، رو به پایین یا عرضی را داشته باشد. این  قدرت روی قیمت تأثیر می گذارند و می توانند باعث شوند کانال قیمت طولانی مدت ایجاد شود. تسلط بر یک قدرت جهت گیری روند کانال را تعیین می کند. کانال های قیمت می توانند در بازه های زمانی مختلف رخ دهند. آنها را می توان با انواع ابزار و اوراق بهادار ، از جمله معاملات آتی، سهام، صندوق های متقابل، صندوق های مبادله ای (ETF) و موارد دیگر ایجاد کرد.
معامله گران، به ویژه کسانی که تحلیل تکنیکال انجام می دهند، همواره در جستجوی الگوهای نمودار هستند که می توانند به آنها در تصمیم گیری های معامله گری کمک کنند. هنگامی  یک  نمودار قیمتی مجموعه‌ای از نوسانات قیمتی از بالاترین و پایین ترین قیمت ها را دنبال می کند که از یک الگوی قابل تشخیص پیروی می کنند و می توانند با دو خط موازی به یکدیگر متصل شوند ، یک کانال قیمت ایجاد شده است.

انواع کانال های قیمت 

کانال های با توجه به محدوده نوساتات قیمت ها می توانند صعودی، نزولی و عرضی باشند.
     کانال صعودی
وقتی قیمت در یک روند صعودی نوسان می کند به آن کانال صعودی می گویند.    کانال نزولی 
وقتی قیمت در یک روند نزولی نوسان می کند به آن کانال نزولی گفته می شود.

    کانال عرضی 
وقتی قیمت به صورت عرضی نوسان می کند به آن کانال عرضی می گویند.

    اگر روند صعودی یا نزولی وجود داشته باشد ، بدان معنی است که شما معمولاً می توانید کانال بکشید.
برای ترسیم کانال بایستی دو خط روند ترسیم نمایید که یک خط دو قله قیمتی  یا دو بالاترین قیمت را به هم وصل کند و دیگری دو دره یا پایین ترین قیمت را به یکدیگر وصل کند. 

تجزیه و تحلیل کانال قیمت
    بهینه سازی سود در روند صعودی به ایجاد موقعیت های خرید در سطوح سودمند متکی است. هنگامی که کانال قیمت مشخص شد ، سرمایه گذار می تواند انتظار داشته باشد وقتی قیمت آن به حد پایین کانال برسد، حمایت شده  و  افزایش یابد. این امر آنها را قادر می سازد تا موقعیت خرید را با قیمت کف کانال شروع کنند. در یک کانال صعودی قیمت ، یک سرمایه گذار ممکن است بخاطر پیش بینی، تمایل داشته باشد تا سهام خود را در بالا نگه داشته باشد و این منجر به افزایش قیمت خواهد شد. اگر در کانال قیمت خود باقی بماند ، فروش و یا گرفتن موقعیتی کوتاه در مرز صعودی می تواند سودآوری را به حداکثر برساند

در صورتی که قیمت کانال خود را بشکند به اندازه کانال قبلی احتمال  پیشروی دارد.

 

مقالات مرتبط:

 

منبع: بورس با ما

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها