ارزش گذاری شرکت های تجاری(بخش اول)
برای فردا

ارزش گذاری شرکت های تجاری(بخش اول)

| 16:00 | 2

تعیین ارزش یک شرکت تجاری فرآیندی ست که بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران با آن دست و پنجه نرم می کنند. این فرآیند به طور کلی پیچیده است و روش های مختلف ارزش گذاری به نتایج متفاوتی از برآورد ارزش یک شرکت منجر می شوند. ارزش گذاری شرکت به منظور خرید و فروش منصفانه سهام آن در بازار، درخواست وام توسط شرکت از موسسات مالی و اعتباری و مانند آن است. 4 روش اصلی برای ارزش گذاری یک شرکت وجود دارد که هر روش دارای نکات مثبت و منفی منحصر به فرد خود است. درک بین روش های مختلف و عوامل موثر در هر روش، به تحلیل گر در روند ارزش گذاری شرکت کمک می کند. این چهار روش عبارتند از: رویکرد دارایی محور، رویکرد سود محور، رویکرد بازار محور و رویکرد ارزش محور.

رویکرد دارایی محور: 

در این روش، ارزش یک شرکت بر اساس تفاضل ارزش دارایی هایی شرکت از بدهی های آن سنجیده می شود. این رویکرد مناسب ترین روش برای ارزش گذاری شرکت هایی ست که درآمد آن ها به طور کلی از دارایی هایشان حاصل می شود. بدین منظور ارزش دارایی ها و بدهی های شرکت از ترازنامه آن استخراج شده و با افزودن ارزش کنونی دارایی های نامشهود شرکت و انجام تعدیلات مربوطه و از طرفی در نظر گرفتن عوامل مطلوب/نامطلوب موثر بر شرکت، ارزش کلی شرکت با توجه به دارایی های خالص آن محاسبه می شود:

  • ارزش ذاتی شرکت = دارایی های شرکت – بدهی های شرکت
  • ارزش ذاتی سهم = ارزش ذاتی شرکت / تعداد سهام شرکت
  • حاشیه ایمنی سهم = ارزش ذاتی سهم – قیمت بازار سهم

بنابر روش سرمایه گذاری بر اساس ارزش ذاتی، هرچه حاشیه ایمنی سهم بیشتر باشد، سهم ارزنده تر است. استفاده از روش ارزش گذاری دارایی محور، مستلزم داشتن تجربه و دانش جامع در مورد شرکت مورد بررسی است. به عنوان مثال استفاده از ارزش دفتری از آنجا که استانداردهای حسابداری ذاتا محافظه کارانه هستند و ارزش های واقعی دارایی ها را کمتر از میزان واقعی آن ها گزارش می کنند، بسیار محافظه کارانه است.

بنابراین به طور خلاصه با مرور اطلاعات ترازنامه، بررسی دارایی ها و بدهی های شرکت و ارزش روز آن ها بر اساس قضاوت منطقی و صحیح و همچنین در نظر گرفتن مواردی که در ترازنامه قید نشده اند و تعدیلات مربوطه می توان ارزش شرکت را بر اساس رویکرد دارایی محور به دست آورد. شرکت هایی با میزان دارایی زیاد با این روش ارزش گذاری می شوند.
 

برچسب‌ها: ارزش گذاری

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها