ارزش گذاری شرکت های تجاری (بخش سوم)
برای فردا

ارزش گذاری شرکت های تجاری (بخش سوم)

| 16:00 | 2

در پست های قبل به بررسی دو رویکرد دارایی محور و سود محور پرداختیم. در این پست دو رویکرد بازار محور و ارزش افزوده را ارزیابی می کنیم:

مقالات مرتبط: 


رویکرد بازار محور:

    در این روش، ارزش بازار یک شرکت با مقایسه اطلاعات شرکت های مختلف در صنایع یکسان یا مشابه سنجیده می شود که اصطلاحا به آن روش مقایسه ای می‌گویند. در این رویکرد، ارزش شرکت فارغ از دارایی‌ها و سود آن و بنابر بهایی تعیین می‌شود که خریداران بازار به ازای آن پرداخت میکنند. بنابراین با مقایسه یک شرکت با دیگر شرکت های بازار، ارزش آن سنجیده می شود. گام اول در این روش، یافتن شرکت هایی مشابه از نظر صنعتی، اندازه، محصولات تولیدی، ساختار مالی، وضعیت جغرافیایی، حاشیه سود، درجه بلوغ یا رشد شرکت و... است. اگرچه در عمل، یافتن شرکت‌هایی کاملا مشابه غیرممکن است، بنابراین تحلیل گر باید به تفاوت بین شرکت‌ها توجه کرده و تاثیر هر عامل را در فرآیند ارزش گذاری خود مدنظر قرار دهد.


رویکرد ارزش افزوده:

    که با آن برآورد ارزش افزوده اقتصادی شرکت و ارزش افزوده بازار آن به برآورد ارزش سهام شرکت می پردازد و از به روز ترین روش های ارزش گذاری معرفی شده است.
اگرچه هیچ یک از مدل‌ها و روش های ارائه شده متضمن برآورد ارزش واقعی سهم برای همه شرایط آتی بازار نیستند، اما با دانستن مشخصات شرکت می توان مناسب ترین روش ارزش گذاری را انتخاب کرد. به علاوه سرمایه گذاران، محدود به استفاده از یک روش نیستند و اغلب چندین روش ارزش‌گذاری را برای برآورد قیمت به کار می‌گیرند. 
 

برچسب‌ها: ارزش گذاری

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها