آشنایی با مفهموم ریسک و بازده در سرمایه گذاری
برای فردا

آشنایی با مفهموم ریسک و بازده در سرمایه گذاری

| 12:00 | 2

    سرمایه گذاری به منظور کسب سود و بازده انجام می گیرد و هر سرمایه گذار به طور ذاتی علاقه مند به بازده بالاتر از سرمایه گذاری خود است. هرچه سرمایه گذار انتظار بازده بیشتری را داشته باشد، لاجرم باید ریسک بیشتری را قبول کند. بنابراین محاسبه ریسک سرمایه گذاری در مقابل بازدهی که از آن انتظار می رود، بسیار مهم است.

    ریسک به معنی عدم اطمینان و آگاهی در مورد نتیجه یک عمل است. به عبارت دیگر، ریسک به عنوان انحراف نامطلوب آنچه در واقعیت رخ می دهد، از آن چه که انتظار می رفته رخ دهد، تعریف می شود. ریسک سرمایه گذاری گونه از ریسک است که در آن شانس بازده واقعی سرمایه گذاری متفاوت از مقدار مورد انتظار باشد. به عنوان مثال اگر انتظار داشته باشیم که یک سرمایه گذاری با بازده 15% و ریسک 20% انجام شود، آن گاه در عمل بازده سرمایه گذاری می تواند از سود 35 درصدی تا زیان 5 درصدی متغیر باشد (20%±15%). به عبارتی ریسک 20 درصدی باعث انحراف مقدار بازده مورد انتظار از 15 درصد سود به 5 درصد زیان شده است. بدیهی است که سرمایه گذار تلاش می کند تا حد ممکن از میزان ریسک سرمایه گذاری خود بکاهد. هرچه ریسک سرمایه گذاری کمتر باشد، سرمایه گذار به کسب بازده مورد انتظار خود امیدوارتر خواهد بود. ریسک، احتمال از دست دادن بخشی از سرمایه و یا تمام آن است. ریسک معمولا با محاسبه میزان افت و خیزهای بازده یک سرمایه گذاری در طول زمان (به زبان آماری، انحراف استاندار بازده در طول زمان) اندازه گیری می شود و هرچه عدد مذکور بالاتر باشد، ریسک متناظر با آن سرمایه گذاری بیشتر است.

    رابطه بین ریسک و بازده یک سرمایه گذاری از مباحث اولیه و بنیادین در علوم مالی-اقتصادی است. اینکه احتمال از دست دادن سرمایه در مقابل سودی که از سرمایه گذاری حاصل می شود چه میزان است، همواره توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. هرچه مقدار ریسک بالاتر باشد، سرمایه گذار، بازده بیشتری را طلب می کند. این اضافه دریافت، خطر مواجهه با ریسک بالا را برای سرمایه گذار جبران می کند. اگرچه سرمایه گذاران محافظه کار به دنبال بازارهایی با ریسک پایین یا بدون ریسک هستند. 

    به عنوان مثال اوراق مشارکت که توسط بانک مرکزی منتشر می شود، یکی از مطمئن ترین انواع سرمایه گذاری و بدون ریسک است و بازده آن نیز در مقایسه با اوراق منتشر شده توسط یک شرکت یا موسسه خصوصی کمتر است، زیرا سرمایه گذار مطمئن است که نه تنها سرمایه او از بین نمی رود، بلکه سودی که مطابق قرارداد و در هنگام عقد قرارداد وعده داده شده نیز توسط بانک مرکزی به وی پرداخت خواهد شد. در حالی که موسسه خصوصی با احتمال زیان ورشکستگی مواجه است و امکان از بین رفتن سرمایه فرد سرمایه گذار وجود دارد. بنابراین از آنجا که ریسک سرمایه گذاری در اوراق مشارکت شرکت خصوصی بالاتر است، سرمایه گذاران نرخ بالاتری از سود را مطالبه می کنند. 
 

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها