برترین  تحلیلگران فصل بهار
برای فردا

برترین تحلیلگران فصل بهار

| 14:30 | 2

 همانطور که می دانیم، زمانهایی  که بازار  بورس منفی است پیدا کردن سهم های مثبت کار دشواری خواهد بود. بازار بورس ایران از سال 99 در فاز اصلاحی قرار دارد، روند نزولی خود را در فصل بهار ادامه داده است. در این فصل تعداد اندکی از نمادها مثبت بودند و  شاهد نوسانات قیمت کمی بودیم. محدود افرادی توانستند در این بازار منفی تحلیل‌های درستی آنجام دهند و سود سازی کنند. از این رو کسانی که توانستند در این برهه زمانی تحلیل‌های درستی انجام  را می‌توان جز تحلیلگران موفق در بازار سرمایه دانست. در ادامه سه نفر اول تحلیلگران که سامانه بورس با ما عملکرد آن‌ها را مورد ازریابی قرار داده  و نسبت به بقیه تحلیلگران عملکرد مناسبی داشته اند، معرفی می شوند این اطلاعات بر اساس تحلیل‌های سه ماهه تحلیلگران انجام شده است و معیار ارزیابی تحلیلگران ( می‌توانید در نگاشته بخوانید) بر اساس نرخ موفقیت و بازده عملکرد کلی تحلیلگران صورت گرفته است.

آمار  کلی تحلیلگران 

در سامانه بورس با ما  1062 تحلیل توسط تحلیلگران در فصل بهار ثبت شده است. که در بین تحلیل‌ها  176 تحلیل  با میانگین سود درصد 15 به موفقیت رسیده است. میانگین سود پیش بینی شده برای تمامی سیگنال‌های ثبتی تقریبا 40 درصد می‌باشد. که با توجه به شرابط بازار عدد مناسبی است. اما در بین تحلیلگران چه کسی برتر بوده است؟ 

بورس طلایی  

بورس طلایی با نرخ موفقیت 33 درصد در رتبه سوم قرار دارد.میانگین سود پیش بینی شده توسط این تحلیل گر برابر 54 درصد است. بیشترین درصد سود پیش بینی شده برای نماد خودرو است. که 141 درصد بیش پبینی کرده است. 

تیم تحلیلی بورس نامه 

 تیم تحلیل بورس نامه در فصل بهار تعداد 15 سیگنال خرید با نرخ موفقیت 28 درصد در سامانه معرفی کرده است.  میانگین سود  پیش بینی  تحلیل های تیم تحلیل بورس نامه برابر  15 درصد است.

مجتبی بهرامی 

 مجتبی بهرامی با نرخ موفقیت 8 درصد و سود میانگین 12 درصد در رتبه سوم قرار گرفته است.  بیشترین سود محققه شده حدود 8 درصد  می باشد.

به نظر شما عملکرد این تحلیلگران در فصل بهار قابل قبول بوده است.

 

منبع: بورس با ما
برچسب‌ها: گزارش عملکرد

دیدگاه شما

|   مشاهده قوانین و مقررات

دیدگاه‌ها